Amatörradio

Notiser om amatörradio

Referat från Arbetsgruppen för EMF möte hos SSM 16 mars

Den 16 mars hade Arbetsgruppen för EMF ytterligare ett möte i Stockholm med Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Post- och telestyrelsen, PTS. Mötet leddes denna gång av Torsten Augustsson/SSM och Arbetsgruppen representerades på mötet av Petter Gärdin/SSA, Jonas Hultin/SSA, Michael Josefsson/ESR och Jan Edenquist/FRO. Övriga närvarande var Henrik Olsson/Elsäkerhetsverket, Pia Högset/PTS, Peggy Haase/PTS, Lars Eklund/PTS, Hélène Asp/SSM, Sara Sundin/SSM och Jimmy Estenberg/SSM.

Hur andra länder hanterar EMF och amatörradio

"Tyskland har ett obligatoriskt dokument som ska tas fram för varje anläggning och rapporteras in till den tyska motsvarigheten till PTS. USA har kravet att en självdeklaration ska tas fram bara om sändaren överstiger en viss uteffekt och som inte behöver skickas in till myndigheten men ska kunna uppvisas.

SSM nämnde också att ett frivilligt separat strålskyddsrelaterat prov kan bli aktuellt. I nuläget finns inget beslut om vilken metod som skall gälla i Sverige."

MacLoggerDX Version 6.01 released

Dog Park Software is pleased to announce that version 6.01 of MacLoggerDX has been released.
MacLoggerDX is the Total Mac Ham Radio Assistant and premier Mac logger:
Organizing and filtering the spots from your favourite DX Cluster for DXing, Contesting or casual rag-chewing.
http://www.southgatearc.org/news/2016/march/macloggerdx_version_6_01_rel...

Amateur Radio Newsline Report 2002 March 11 2016

◾HISTORIC RECEIVER'S GREAT RECEPTION
◾IN AUSTRALIA, A 50-YEAR REUNION
◾NATIONAL PARKS EVENT GETS BOOST FROM STATE OF ILLINOIS
◾DXPEDITIONERS GIVE GIFT TO FALKLANDS SCHOOLS
◾ATTENTION DXERS, DINNER IS SERVED
◾PATRON SAINT OF CORNISH QSOS
◾LIFETIME ACHIEVEMENT IN THE PHILIPPINES
◾HALL OF FAME VOTING FOR SARL
◾A NET, JUST FOR SOUTH AFRICAN YOUNGSTERS
◾GREAT BRITAIN CONTEST REVIEWERS NEEDED
◾THE WORLD OF DX
◾RADIO'S HIS ELIXIR OF YOUTH

Svårare prov, telegrafikrav och lägre effekter!

För den dominerande majoriteten av Sveriges radioamatörer har det varit en gåta: Vad ligger egentligen bakom Strålsäkerhetsmyndighetens plötsligt påkomna intresse för elektromagnetisk strålning i närheten av amatörradioantenner?
http://hamnews.dzv.se/2016/03/07/amateur-radiogate-sweden-svarare-prov-t...

Amateur Radio Newsline Report 2001 March 04 2016

•DICK SMITH ELECTRONICS CLOSING
•SILENT KEY: NZART'S BRUCE DOUGLAS, NL2WP
•BEHIND THE BATTLE OF THE ANTENNAS
•HAMFEST IN HUNTERDON
•PEOPLE IN THE NEWS: JIM WEIDNER, K2JXW, AND HAROLD KRAMER, WJ1B
•THE HAM LICENSE EXPLOSION
•SENIORS ON THE AIR
•SATELLITE CONNECTS SOUTH AMERICA AND ANTARCTICA
•OTHERWORLDLY QRM OR QRN?
http://www.arnewsline.org/storage/audio/2016/Report2001.mp3

Sidor

Subscribe to RSS - Amatörradio