Amatörradio

Notiser om amatörradio

A better way to put a PL-259 on RG-58 coax

Here’s a presentation I gave at our club meeting on Saturday. One of our members gave me some PL-259s he bought at a junk shop. Probably from old military equipment. I couldn’t take them apart so I cut one apart to see why. They used this soldering technique that seems to simplify assembly of PL-259s with RG-58 cable. I have used it with good results
http://www.kb6nu.com/a-better-way-to-put-a-pl-259-on-rg-58-coax/

Radiomuseets 99-onde nyhetsbrev

Radiomuseet har i april utkommit med sitt 99-onde nyhetsbrev.
Bland rubrikerna finns artiklar bland annat om kristaller till kristallmottagaren, mobil telefoni omkring 1925 och 2017 samt om Irina Gardenia, Moskvaradions svenskspråkiga hallåa, som var verksam från 1950-talet och framåt.
http://www.hamnews.se/2017/04/11/radiomuseets-99-onde-nyhetsbrev/

Specialprogram under påskhelgen

Under påskhelgen är det åter dags för ett entimmes specialprogram från SDXF som sänds vid flera tillfällen och över två sändare.
Sändningarna går över Radio Channel 292 på 6070 kHz följande dagar och tider:
Fredag 14 april: 1600-1700 UTC
Lördag 15 april: 1700-1800 UTC
Söndag 16 april: 1800-1900 UTC
Måndag 17 april: 0600-0700 UTC
http://www.sdxf.se/WP/

Dal av/Sammanslagning

Nu har klubben (SL0MK) gått in som en del av Stockholms Läns Radioamatörer.
Vi hoppas att vi därigenom ska få bättre möjligheter till aktiviteter inom området.
Under året kommer arbete ske med att slå ihop klubbarna. Mer information kommer att finnas på båda hemsidorna samt i våra grupper på Facebook.
Klubben driver en repeater utanför Järna. Vi brukar också anordna en loppmarknad för amatörradioprylar och organisera samband vid rallytävlingar i området.
I samband med SSA's portabeltest brukar vi ge oss ut i naturen för lite radiokörande med enkla medel.

Amateur Radio Newsline Report 2059 for April 14, 2017

•IN INDIA, A REUNION BY RADIO
•GOOD PROGNOSIS FOR HOSPITAL RADIOS
•FOR K2BSA, IT's MORSE AND MORE
•BREAKING THE ICE....IN ICELAND
•KNOW A POTENTIAL YOUNG HAM OF THE YEAR?
•MARKING THE DAY OF MARCONI
•ON THE FRONT PORCH OF RADIO HISTORY
•PLANNING FOR DAYTON: HOW SUPERSUITE IT IS!
•WORLD OF DX
•ESSEX HAMS IN A LATHER
http://www.arnewsline.org/

The Maritime Radio Day

Idag, på årsdagen för Titanics förlisning, den 14 april 1912, genomförs The Maritime Radio Day för att hedra sjöfolk som följt med sina skepp i djupet.
Maritime Radio Day 2017 äger i år rum från klockan 1200 UTC idag till och med klockan 2200 UTC i morgon, den 15 april.
MRD öppen för radioamatörer

1 Studiehandledning för grundkurs i morsetelegrafering

Dokumentet är ett utdrag från Bo Lennart Wahlmans "Studiehandledning version 1 revision G" ( Bygger på Arméns Stabs och Sambandsskolas standarkurs, version 1984), men med anpassning till de texter som finns upplagda på FRO's WEB www.fro.se med underrubrikerna
Amatörradio
-Telegrafiträning
-Övningstexter
https://fro.se/images/amatorradio/sl0fro/tgfhandl.pdf

Hans Löf, SM0BYD: — Tecknaren som tyvärr lagt kolstiftet på hyllan

Bland radioamatörer är Hans Löf, SM0BYD, gemenligen kallad Hasse, lite skämtsamt betraktad som korthaj. Han är nämligen, sedan många år, en av SSA:s QSL-sorterare. För det senare har han utnämnts till hedersmedlem i SSA
http://www.hamnews.se/2017/03/29/hans-lof-sm0byd-tecknaren-som-tyvarr-la...

Sidor

Subscribe to RSS - Amatörradio