Amatörradio

Notiser om amatörradio

New BOLPA antenna unveiled

InnovAntennas Limited, the premier supplier of sophisticated and Innovative directional antenna systems announces today the release of a game changing HF multiband directional antenna; the new Band Optimised Log Periodic Array (BOLPA).
http://www.southgatearc.org/news/2016/november/band-optimised-log-period...

Amateur Radio Newsline Report 2036 for November 4, 2016

◾AMATEURS TRACK POTENTIAL TERROR
◾ATTACK PLAN SUSPECTED ON HAARP FACILITY
◾IN MEMORY OF THREE SILENT KEYS
◾CELEBRATING AMPLITUDE MODULATION IN AUSTRALIA
◾HISTORY, BRAVERY AND AUSTRALIANS ON THE AIR
◾YOUNG HAMS WHO MAKE THE GRADE
◾KC0W IS ON THE MOOOOOOOVE AGAIN
◾WORLD OF DX
◾A COMIC STRIP TRIBUTE TO CODE
http://www.arnewsline.org/storage/audio/2016/Report2036.MP3

Nu går tåget

Sedan slutet av 2011 beslutade PTS att delegera ansvaret för amatörradiofrågor till Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA), Frivilliga Radioorganisationen (FRO) och Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR). Ansvaret omfattade att anordna prov för amatörradiocertifikat, att utfärda kunskapsbevis (amatörradiocertifikat) efter godkänt prov och att tilldela anropssignaler för radioamatörer.

Inom FRO har med inom ledningen inte hanterat frågorna med något större intresse - så har ingen fått tillstånd att fungera som provförrättare trots att flera ansökt om detta.

Sidor

Subscribe to RSS - Amatörradio