Amatörradio

Notiser om amatörradio

AM-test vinter lördag 4 februari

Nu börjar vi med en vinterversion av vår enkla test. Lufta din gamla eller nya AM-station och kör några QSO i valfritt tempo. Skicka gärna med några bilder tillsammans med loggen. Regler hittar du här. Lyssna i bruset och lycka till!
http://www.ssa.se/am-test-vinter-lordag-4-februari/

Amateur Radio Newsline Report 2047 for January 20, 2016

BREAKING NEWS: DISCUSSIONS ATTEMPT TO SAVE LONG ISLAND REPEATER
◾U.S. HOUSE GETS AMATEUR RADIO PARITY ACT
◾HISTORIC SHORTWAVE SITE TO BE CLEARED
◾PORT ELIZABETH CONTEST A 44-HOUR RADIO FEST
◾THE 60 METER COMMUNITY GROWS
◾ESSEX RAYNET ANSWERS FLOOD OF REQUESTS
◾NOVICE RIG ROUNDUP NOT JUST FOR OLDTIMERS
◾AN IDEA WORTH SCOUTING OUT
◾ZANE GREY EVENT
◾AN AUSSIE HAM BY ANY OTHER NAME....
◾REMEMBERING HUNTSVILLE HAMFEST'S CHARLIE EMERSON N4OKL, SK

APRS Informationsmöte

Automatic Packet Reporting System (Digital kommunikation och positionering över amatörradio), är en teknik som innebär att man skickar textmeddelanden eller sin aktuella position från en GPS-mottagare trådlöst via en amatörradiosändare och ett radiomodem. Ett, av radioamatörer uppbyggt, länkradionät tar emot informationen och sprider denna vidare över ett geografiskt område samt även vidare ut på Internet. APRS-nätet drivs vanligtvis av amatörradioföreningar och är olika mycket utbyggt i olika delar av landet.

Drop-in provförrättning på årets radiomässa i Eskilstuna

För att bli sändaramatörer har vi alla klarat av ett certifikatprov. Lördag den 1 april, på årets radiomässa i Eskilstuna, blir det möjligt att avlägga ett sådant prov. Alla är välkomna, både blivande amatörer som har gått en kurs, eller de som har studerat amatörradioteknik och reglementen på egen hand. Givetvis är även den som behöver göra ett omprov i teknik eller reglemente välkommen. http://www.ssa.se/drop-in-provforrattning-pa-arets-eskilstunamassa/

Bokstavera mera

Tala tydligt och sakta, Bokstavera.
Då gör du det lättare för radioamatörer med hörselnedsättning.
Man behöver inte ha nedsatt hörsel för att inte uppfatta vad som sägs.
En anropssignal kan med fördel bokstaveras: Sigurd - Martin - fem- Tore - Adam - Gustav.
Otydligt tal och dålig hörbarhet försvårar för motstationen.

Bokstavera mera!

ARDF Now in Scouting's Radio Merit Badge

The 2017 update of Scouting's Radio Merit Badge (RMB) includes an option for Amateur Radio Direction Finding (ARDF) activities. Now Scouts and their leaders can experience the fun of on-foot hidden transmitter hunting as part of their introduction to the world of Amateur Radio.
http://www.homingin.com/ARDFinRMB.html

Kretskort för digitala moder finns i två versioner

Version 1: I PCn kan ett program läsa en signal från radion, t.ex om brusspärren har öppnat.
Version 2: PC-programmet kan vara telegrafnyckel, mha signal DTR i den virtuella COM-porten.

För bakgrund, se https://www.grimsta.fro.se/node/60105

Version 1 kan vara bra om man kör programmet Echolink i PCn.
Version 2 liknar "Rigblaster Plug&Play", jämfört med version 1 (Rigblaster P&P klarar dock bägge fallen).

Amateur Radio Newsline Report 2046 for January 13, 2017

◾LONG ISLAND, NEW YORK REPEATER IMPERILED
◾MEMORIAL PLAQUE NAMED FOR POPULAR UK CONTESTER
◾NETS OF NOTE: THE YL SYSTEM
◾RADIO CLUB OF AMERICA SPOTLIGHTS 'WIRELESS WOMEN'
◾SCOUTS GETTING PREPPED FOR JAMBOREE ON THE AIR
◾100 YEARS' WORTH OF ISLAND CELEBRATION
◾KAZAKHSTAN GETS 60 METER BAND
◾80-METER COUNTIES CONTEST LOGS ARE DUE
◾THE WORLD OF DX
◾POLITICS ASIDE, INAUGURATING THE AIRWAVES
http://www.arnewsline.org/storage/audio/2017/Report2046.mp3

Sidor

Subscribe to RSS - Amatörradio