Amatörradio

Notiser om amatörradio

Amateur Radio Newsline Report 2008 April 22 2016

◾AMATEURS MARK MARCONI DAY
◾LONGTIME HAM A MAJOR LEAGUE HONOREE
◾WHITE HOUSE VISIT FOR HAM'S DAUGHTERS
◾IARU ANNOUNCES NEW SATELLITE ADVISER
◾SHAKESPEARE: WHEREFORE ART THOU, QSOs?
◾NURTURING NEW HAMS IN INDIA
◾SILENT KEY: HAM RADIO 'GODMOTHER' YOLANDA BASTIDAS, YV6BJ
◾SEANET REACTIVATED IN THAILAND
◾UK CLUB JOURNAL IS NOT QUITE 'QRV'
◾WORLD OF DX
◾DOG CATCHER NEEDED FOR MISSING ASTRONAUT POOCH

Kanadensiska amatörradioballongen

Ballongen flyger nu på 9700 meters höjd, litet lägre än de senaste dagarna, och hastigheten är cirka 100 km i timmen. När solen går upp vid Nordamerikas stillahavskust under eftermiddagen idag, svensk tid, och vi på nytt kan avläsa ballongens position, är det troligt att den är över land igen. Sedan återstår det att ta sig över Klippiga bergen.
http://hamnews.dzv.se/2016/04/25/kanadensisk-amatorradioballong-nu-pa-va...

Sändtagare för VHF med inbyggt kretskort för APRS

Se https://www.argentdata.com/catalog/product_info.php?products_id=164

Tillsammans med kabeln på https://www.argentdata.com/catalog/product_info.php?products_id=164 får man en anslutningskontakt som stämmer överens med de övriga APRS-produkterna från Argent Data.

Lyssna på PTS om kortvåg

Presentationen handlar om elektromagnetiska fält, vågutbredning och fördelarna med kortvåg.
Presentationen sker i vår lokal c/o Försvarsgården Norrvikenleden 10, Sollentuna och vi har ett 10-tal egna fria parkeringsplatser. Lokalen ligger snett emot brandstationen.
http://www.stockholm-norra.fro.se/

Få påvisbara effekter på människor av elektromagnetisk strålning från radiosändare

Den mest påtagliga effekten på människor av radiostrålning är att kroppstemperaturen höjs. Studier har visat, att de nivåer för elektromagnetisk radiostrålning i omgivningsmiljön (EMF) som allmänheten utsätts för, ligger långt under de nivåer som krävs för att vålla påvisbar höjning av kroppstemperaturen.
http://hamnews.dzv.se/2016/04/11/fa-pavisbara-effekter-pa-manniskorav-st...

Winlink 2000 för att utväxla epost ?

Det är gratis för alla radioamatörer att ha en epostbrevlåda hos "winlink.org".

Denna brevlåda kan nås via radio (HF eller VHF eller UHF), och via Internet.
Man skaffar sig en brevlåda genom att koppla upp sig via radio. Efter detta kan man koppla upp sig via Internet och välja sitt lösenord.

Se http://winlink.org/

Försäljningsförbud för robotgräsklippare

Elsäkerhetsverket har under hösten genomfört mätningar avseende elektromagnetisk kompatibilitet på fyra olika fabrikat av robotgräsklippare: Husqvarna, Gardena, Meec och Landroid. Man har nu beslutat om försäljningsförbud för robotgräsklippare typ WG790E av fabrikat Landroid. Länk till belut och betämmelser finns på sidan http://www.ssa.se/forsaljningsforbud-for-robotgrasklippare/

Amateur Radio Newsline Report 2006 April 8 2016

◾ELECTRONICS RETAILER SAVED, GOES ONLINE
◾EMERGENCY COORDINATION NO ACCIDENT IN FLORIDA
◾THE EYES OF THE HURRICANE
◾SPEND YOUR SATURDAY, APRIL 16, AT A HAMFEST
◾TWO AT THE HALF-CENTURY MARK
◾A FRIENDSHIP DAY FOR AMATEUR RADIO OPERATORS
◾HAM RADIO BOOSTS VIRGINIA BIKE RACE
◾IN THE UK, A GARDEN OF QSOS
◾WORLD OF DX
◾QSL CARD THAT DELIVERED
http://www.arnewsline.org/storage/audio/2016/Report2006.mp3

Ny elmätare — bra eller inte för miljön?

Lars SM0OY har fått veta att Sollentuna El- och Miljö tänker komma och byta ut hans elmätare mot en ny, fjärravläst. Lars drar sig då till minnes hur det gick för Stefan SM1DVV när han fick en fjärravläst elmätare. Det Lars frågar sig är om en ny fjärravläst elmätare är bra för miljön och adrenalinnivåer
http://hamnews.dzv.se/2016/04/08/ny-elmatare-bra-eller-inte-for-miljon/

Sidor

Subscribe to RSS - Amatörradio