Amatörradio

Notiser om amatörradio

Om vågutbredning och NVIS

I går uppmärksammades vi på en sammanställning som Bertil Petersson SM5VZW, gjort för FRO. Den 75-sidiga texten om vågutbredning med mera, är upplagd som föreläsningsbilder. Det innebär att den är koncentrerad och mycket lättillgänglig. Vi tackar författaren för tillståndet att att göra skriften tillgänglig för dej som läser Amatörradionyheterna.
http://www.hamnews.se/2017/02/22/bertil-sm5vzw-om-vagutbredning-och-nvis/

PTS förslag till delegationsbeslut och avslag på begäran om instegscertifikat

SSA har tagit emot ett uppdaterat förslag till delegationsbeslut från PTS. Man har beaktat några av de synpunkter angående provförrättning som SSA lämnade i november. En del förtydliganden vad gäller SSA:s roll i myndighetsutövningen har också gjorts.
SSA:s synpunkter om tilldelning av anropssignaler har ignorerats och i stället har man lagt till ytterligare villkor, som innebär att många väl inarbetade tävlingssignaler kommer att bli ogiltiga.

LB3NH Norges yngste radioamatör

Norges NRK TV visar i dagarna ett bedårande inslag med Henrik LB3NH, landets yngste certifierade amatör.
Sändes nyligen i ”Lille aktuellt” och ska snart gå på bästa sändningstid i ”Norge Rundt”. Förträfflig PR men
Fleksnes får vi alltid leva med. Tänk om SVT kunde hänga på med något liknande!
http://www.ssa.se/lb3nh-norges-yngsta-radioamator/

Kretskort för digitala moder nu tillverkat i Kina

Jag har konstruerat kretskortet som radioamatör, på fritiden, säljs till självkostnadspris (dvs ingen som helst vinst), tänkt som en byggsats, och kretskortet är (skapat av mig som) OpenSource.

Översikt
======
Kortet (version ”FRO SR 5.2”) består av följande delar :

CW-kurs?

Igår hade radioklubbarna i DL0 (Stockholms län) ett möte. FRO Stockholm (SL0ZS) var värd för mötet.
Det var ett bra tillfälle att göra en presentation av FRO förde som hade en någon rudimentärkunskap av vår organisation.
Under kvällen talades bl.a. omen kommande Field Day och en sedan länge efterlängtad CW telegrafikurs. FRO Stockholm har ju en TUFF-anläggning som skulle komma till bra användning. Hittills har problemet varit lärare. Nu ser vi ljuset i tunneln.

“Mysterious Foghorn” is Chinese Over-the-Horizon Burst Radar

The International Amateur Radio Union Region 1 (IARU-R1) Monitoring System (IARUMS) newsletter reports a mysterious “foghorn” — a Chinese over-the-horizon (OTH) burst radar — is operating in Amateur Radio bands.
http://www.arrl.org/news/view/mysterious-foghorn-is-chinese-over-the-hor...

Dags börja planera för Kvarnhelgen!

Dags att börja planera årets Kvarnhelg, Mills-On-The-Air, den 13 – 14 maj.
I år räknar den före detta chiefen med att för egen del bland annat prova en delta-loopantenn för 160 metersbandet. Antennen kommer att hållas på plats av en drönare. Säkert en intressant tillställning vid Borggårds Kvarn i Hällestad.
http://www.hamnews.se/2017/02/14/igge-sm5lib-dags-borja-planera-for-kvar...

Amateur Radio Emergency Service Volunteers Ready to Assist with California Evacuations

Sacramento Valley ARES Section Emergency Coordinator Greg Kruckewitt, KG6SJT, reports that Amateur Radio Emergency Service (ARES®) volunteers are ready to assist in the evacuation and sheltering of upward of 200,000 people living below the damaged Oroville Dam in rural California. The dam, on the Feather River east of Oroville, is the tallest dam in the US. It impounds Lake Oroville, the second-largest man-made lake in California.

Sidor

Subscribe to RSS - Amatörradio