Amatörradio

Notiser om amatörradio

Radioamatörer deltar i spanska katastrofövningar

Spanska radioamatörer har deltagit i två övningar med spanska katastrofmyndigheter under juni månad. Den första var en simulerad flygkrasch på Madrids flygplats, den andra, som skedde dagen efter, var att i samarbete med radioamatörer i Frankrike och Andorra skicka meddelanden från Medelhavet till Atlanten, såväl via VHF som HF.

Mer info finns, på engelska, på websidan:
http://www.southgatearc.org/news/july2010/spanish_emergency_exercises.htm

The Amateur Amateur: APRS Sneaks Into the Shack

"As I stated in my last column, APRS (Automatic Packet Reporting System) had interested me for some time. I just couldn’t seem to find any documentation that was simple enough for me to understand. Nor did there appear to be any 'starter kits' on the market.

All that changed when I discovered the Byonics MicroTrak Ready-To-Go, which, for me, was literally an APRS starter kit. It was easy to install and no assembly required, just what I needed."

CEPT och amatörradio i Europa

För att få reda på vad som gäller om användande av amatörradiosändare i olika länder i Europa kan hemsidan för Kristianstads Radioamatörer rekommenderas. Där har Gert, SM5LWC, skrivit några MYCKET intressanta artiklar om vad som gäller åtminstone under juni månad i år, både inom och utom Europa. Skriv gärna ut texterna innan resan, läs dem och ha dem med, det finns alldeles för många undantag och specialbestämmelser bara inom Europa.

Kristianstads Radioamatörer har sin hemsida på adressen:
http://www.sk7bq.com/

Datatrafik slår ut all radio

Det finns nu en video som visar hur en "dataplugg", som får elnätet att fungera som ett LAN/WAN, totalt slår ut all radiotrafik inom i princip hela kortvågen. Dessutom, även om det nu inte syns på videon, lär samma signal även braka in på såväl "FM-bandet" (88 - 108 MHz) som flygradio och marinradio. Så nu är det bara att vänta på att ett flygplan inte kan landa på Heathrow, utan...:-(

Mer info finns på engelska på websidan
http://www.southgatearc.org/news/july2010/more_plt_pollution.htm

D-STAR ?

Icom har tillsammans med den japanska motsvarigheten till Sveriges Sändaramatörer (JARL) tagit fram en digital mod för röst och data.

Internet kan användas, för att radiostationerna ska kunna kommunicera när två radiostationer inte kan använda samma repeater.
Naturligtvis måste man inte använda varken en repeater eller Internet, om radiostationerna är tillräckligt nära varandra.

Se http://www.icomamerica.com/en/products/amateur/dstar/dstar/default.aspx

International Operating

"Amateurs sometimes visit other countries and naturally want to operate their amateur stations. The three types of reciprocal operating authority are 1) a CEPT license; 2) an IARP; and 3) a reciprocal permit from a country which does not participate in either of these two multilateral agreements."

Se http://www.arrl.org/international-operating

Amateur satellite to investigate power line interference

Hans van de Groenendaal ZS6AKV will be giving a presentation on South Africa's first CubeSat at the
AMSAT-UK Colloquium in Guildford, England, July 31- Aug 1

The world has experienced a long solar minimum which means that ionospheric communication had been very limited and for a few years was almost exclusively the domain of the commercial broadcasters running Megawatts.

http://www.southgatearc.org/news/july2010/power_line_interference.htm

Sidor

Subscribe to RSS - Amatörradio