Amatörradio

Notiser om amatörradio

Grundkurs i krimpteknik

Kontaktpressningen kan definieras som en homogen gastät sammanfogning av två eller flera metaller pressade över flytgränsen med ett exakt uträknat tryck, så att metallerna ingår en yttre molekylär förbindning. Sammanfogningen har ett optimalt värde för mekaniska elektriska egenskaper.

http://www.adcontact.se/web/166

SL-testen lördag den 13 november

Lördag den 13 november, klockan 1200 – 1300 UTC (cw) samt 1315 – 1415 UTC (foni), körs SL-testen på 40 och 80 meter. Det är FRO:s egen contest, där alla SL-signaler är värda 5 poäng medan övriga signaler är värda 1 poäng. FRO Stockholm kan för denna test låna ut en SL-signal till någon intresserad radioamatör. Som bilagor till detta meddelande finns dels reglerna för testen, dels en lämplig loggfil.

Om nu någon blev skrämd av att man hade en separat del för morse (cw), så tänk på att man deltar i den del man vill. Eller båda delarna, det är ju man själv som väljer.

Amatörradio blir (igen) räddningsradio i Indonesien

Efter två naturkatastrofer, en tsunami orsakad av en jordbävning och dessutom en vulkan som får utbrott, bidrar radioamatörerna med samband under räddningsoperationerna. ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia) och deras International Affairs Coordinator, Wisnu Widjaja YB0AZ berättar om hur man hjälper till vid båda de indonesiska katastroferna.

Mer info finns, på engelska, på websidan:
http://www.southgatearc.org/news/october2010/indonesian_ar_support.htm

Team Thunderbox - a special amateur radio group

Team Thunderbox is a group of people who enjoy the lighter side of Amateur Radio and will be active as MX0TBG
until October 31st.

The group states, "We all belong to various radio clubs, and come from very different backgrounds in and around the Wiltshire area, coming together several times a year to enjoy the great outdoors through amateur radio."

http://www.southgatearc.org/news/october2010/team_thunderbox.htm

ARLD045 DX news

From ARRL Headquarters Newington CT October 28, 2010

To all radio amateurs

This week's bulletin was made possible with information provided by
KX9X, NC1L, QRZ DX, The Daily DX, the OPDX Bulletin, DXNL, Contest
Corral from QST and the ARRL Contest Calendar and WA7BNM web sites.
Thanks to all.

FIJI, 3D2. Eddie, VK4AN will be QRV as 3D2A from Viti Levu, IOTA
OC-016, until November 14. Activity is on 160, 80 and 40 meters.
This includes an entry in the CQ WW SSB DX contest. QSL to home
call.

TUNISIA, 3V. SWL Ash, 3V4-002 will be QRV as 3V8SS from Sousse in

ICRC launches Red Cross radio archive project

On the occasion of UNESCO’s World Day for Audiovisual Heritage, 27 October, the International Committee of the Red Cross (ICRC) is unveiling a unique collection of radio archives and other sound recordings that tell the story of a half-century of humanitarian work, from the Second World War to the 1990s.

http://www.southgatearc.org/news/october2010/icrc.htm

Sidor

Subscribe to RSS - Amatörradio