Amatörradio

Notiser om amatörradio

Winlink 2000 ?

"Winlink 2000 (WL2K) is a worldwide system of volunteer resources supporting e-mail by radio, with non-commercial links to internet e-mail."

Se http://www.winlink.org/

Nyligen har de frisläppt programvara (WINMOR) för att använda ljudkortet som modem på kortvåg.

Den närmaste noden som har WINMOR för att utväxla epost är strax söder om Oslo (LA3F-5), 40 mil från Stockholm.

Programmet för att köra WINMOR (RMS Express) hämtar automatiskt över Internet en tabell om vilka noder som finns i närheten, och vilken kortvågsfrekvens och bandbredd som ska användas mot respektive nod.

DX Bulletin 52 ARLD052

DX Bulletin 52 ARLD052 From ARRL Headquarters

Newington CT December 16, 2010
To all radio amateurs

This week's bulletin was made possible with information provided by
NC1L, The Daily DX, the OPDX Bulletin, DXNL, Contest Corral from QST
and the ARRL Contest Calendar and WA7BNM web sites. Thanks to all.

SRI LANKA, 4S. Peter, DC0KK is QRV as 4S7KKG until March 13. He is
active on the HF bands using mostly RTTY, PSK and WSJT. QSL direct
to home call.

SIERRA LEONE, 9L. Stephen, G7BXU will be QRV as 9L1BXU from

Amateur Radio World Castles Award

Det finns ju olika kategorier för radioamatörer att samla på. Den första kanske blir WAC, Worked All Continents, småningom troligen följd av DXCC, 100 olika "radioländer". Sedan börjar man kanske jaga CQ-zoner, eller deltar i IOTA, Islands On The Air, där man söker kontakt med olika öar eller ögrupper. En annan variant är SOTA, Summits On The Air, där man istället jagar bergstoppar. Det finns också en möjlighet att "jaga" väderkvarnar eller fyrar/fyrskepp, och som man här ser, slott och borgar runt om i världen.

Svåra störningsproblem på Marion Island

Pierre, ZS1HF/ZS8M, har tyvärr blivit tvingad till radiotystnad på grund av svåra elektroniska störningar från den nya basen. Han hoppas dock att trots detta kunna vara igång under korta perioder.

Han misstänker att såväl brandlarmet som lufthanteringssystemet är de huvudsakliga störkällorna. När de väl gått igång orsakar de svåra bredbandiga störningar som slår ut kortvågen, och då även de kommersiella frekvenserna.

Vilka länder är aktiva på amatörradio?

Enligt en lista från the Amateur Radio Cluster Network så har under veckan 5 - 12 december totalt 226 länder varit aktiva på amatörbanden.

Hela listan finns, med enbart landsprefix, på webbsidan
http://www.southgatearc.org/news/december2010/dxcc_country_entity_report...

Två radioamatörer bland tre nya ISS-operatörer

Onsdag den 15 december avses tre nya astro-/kosmonauter skjutas upp mot den internationella rymdstationen (ISS), dit de beräknas anlända fredag den 17 december. I sällskapet ingår två radioamatörer. De nya ISS-operatörerna är NASA:s Catherine Coleman, KC5ZTH, ESA:s (the European Space Agency) Paolo Nespoli, IZ0JPA och kosmonauten Dmitry Kondratyev.

Texten lånad och översatt från webbsidan
http://www.southgatearc.org/news/december2010/new_iss_crew.htm

Nya band för spanska radioamatörer

Det spanska amatörradioförbundet URE har lyckats få tillgång till några nya band för spanska radioamatörer. Man får nu använda banden:
2320 - 2322MHz
5760 - 5762MHz
10368 - 10370MHz

Tillståndet löper på ett år, men de som avser använda 2,3 GHz-bandet måste först informera den spanska motsvarigheten till PTS.

Mer info, på engelska, finns att hämta från webbsidan
http://www.southgatearc.org/news/december2010/new_spanish_bands.htm

Sidor

Subscribe to RSS - Amatörradio