Amatörradio

Notiser om amatörradio

Ryssland godtar CEPT för radioamatörer !!!

Man har inom IARU Region 1, alltså vår region. fått följande besked:

Rysslands statliga frekvenskommission (jo jag vet, men det är så det översätts!), troligen deras motsvarighet till PTS, beslöt den 10 mars att Ryska Federationen skall anta CEPT-rekommendationen T/R 61-01 samt ECC-rekommendationen (05)06 (CEPT Novice), vilket medför att alla som innehar en CEPT-godkänd licens kan under tre månaders tid använda sin station på ryskt territorium utan att behöva söka vidare tillstånd. Den använda signalen skall vara RA/egen signal!

QRP plus halvdan antenn = Kontakter!

En radioamatör i Essex i Storbritannien, Dave/M0TAZ, visar hur man med några få watt på SSB och en ganska låg antenn fortfarande får kontakter. Den använda utrustningen är en FT-817 med 2,5 W och en 10-meters antenn mindre än 2 meter över marken, och likafullt kan han prata med tyska radioamatörer.

Man kommer antagligen att känna sig som humlan, det skall inte fungera men det gör det ändå! Försök kanske själv? Vill man kan man ju faktiskt vrida ner uteffekten även på en "normal" 100W-station till 5 W!

Mer info, på engelska, finns på webbsidan

Delar av 70-cm-bandet kommer att användas till London-OS 2012

Som man väntat sig inom det brittiska amatörradioförbundet RSGB, har Ofcom, den brittiska motsvarigheten till PTS, tagit kontakt för att diskutera vilka delar av vårt 70-cm-band som kan komma att tas i anspråk för London-olympiaden år 2012.

Det är intressant att myndigheten, trots att radioamatörerna är sekundäranvändare av bandet, vill samarbeta, och man har dessutom givit entydiga löften om att de använda delarna kommer att lämnas tillbaka till radioamatörerna när spelen väl är slut.

Ett nytt globalt nödsambandsnät via amatörradio har startats

Under det senaste året har man varit aktiv i skymundan för att etablera ett alternativt internationellt nödsambandsnät för radioamatörer som kan hjälpa olika såväl samhällen som myndigheter under och efter katastrofer.

Teamet består av ett nätverk av erfarna operatörer som har sammanställt ett helt nytt koncept för nödsamband. Vi kan nu berätta om att vi har fått igång det världsomspännande nätverket för nödsamband.

DX Bulletin 16 ARLD016

DX Bulletin 16 ARLD016
From ARRL Headquarters
Newington CT April 21, 2011

To all radio amateurs

This week's bulletin was made possible with information provided by
NC1L, The Daily DX, the OPDX Bulletin, DXNL, INDX, Contest Corral
from QST and the ARRL Contest Calendar and WA7BNM web sites. Thanks
to all.

AZERBAIJAN, 4K. Yuris, YL2GM will be QRV as 4K3AC from April 25 to
May 3. Activity will be on al HF bands using CW, SSB and RTTY. QSL
to home call.

WEST MALAYSIA, 9M2. Mirek, VK6DXI will be QRV as 9M8DX/2 from Kuala

Nödsamband i Norge

NRRL kör aktivt nödsamband över påsken i år som tidigare år.

Läs mer om denna viktiga trafik på www.nrrl.no. svenska radioamatörer uppmanas att hålla för ändamålet trafikerade frekvenser rena även om det rör sig om skedfrekvenser som använts i flera år! Det gäller bl.a. dessa frekvenser: 3720, 5380, 5390 och 7140. 09:00-10:00 Lokal tid varje dag.

Källa SSA.se / Anders SM6GT

Sidor

Subscribe to RSS - Amatörradio