Amatörradio

Notiser om amatörradio

Lagen om Elektronisk Kommunikation

SSA har nu lämnat sitt remissvar där föreningen tillstyrker de föreslagna ändringarna i LEK men med ett tillägg om möjligheten att återkalla utfärdade kunskapsbevis vid upprepade och allvarliga regelöverträdelser

En förutsättning för att erhålla rätt att bedriva amatörradiosändning är att man avlagt kunskapsprov och erhållit kunskapsbevis. PTS och SSA har vid gemensamma överläggningar angående ärenden som rör upprepade och allvarliga missbruk av amatörradiosändare konstaterat att det med gällande lagstiftning inte är möjligt att återkalla utfärdade kunskapsbevis.

RDF Equipment Ideas for Radio-Orienteering

Adapted from a handout given to first-timers at southern California two-meter international-style foxhunts. This information is primarily for the Amateur Radio two-meter band. For 80-meter band ARDF equipment, read "Try ARDF on 80 Meters" at this Homing In site.

http://www.homingin.com/equipment.html

Jota 2010

Nu till helgen kör vi JOTA (Jamboree on the air) från Nåntuna. Kom på besök, passa på att se pigga scouter i action. Det körs även JOTI (Jamboree on the internet) men inte från URK. Vill du ha lite tips om bygge av trap-dipol för flera band så passa på Janne håller på och sätta ihop en sådan nu. i helgen.

http://www.sk5db.se/v15/index.php?option=com_content&view=article&id=146...

Telegrafiträning på kortvåg

Under hösten finns möjlighet att prata telegrafi med likasinnade på kortvåg.

Onsdagar och Söndagar är vi vanligtvis igång klockan 21:00 på 3535 KHz eller 21055 KHz.

Då deltagandet i höstens telegrafikurs varit svagt så har sändningsträningen ( sista lektionen ) ibland flyttats från Grimsta till deltagarnas egen radiohörna där träningen skett "live" för att få mer QSO-träning.

Det finns m.a.o. även möjlighet till träning på Måndagar/Torsdagar klockan 20:45 på 3535 KHz eller 21055 KHz.

Hälsningar / Lars Olgus

ARLD043 DX news

DX Bulletin 43 ARLD043 From ARRL Headquarters Newington CT October 14, 2010

This week's bulletin was made possible with information provided by
DL6UAA, NC1L, VE1RSM, QRZ DX, The Daily DX, the OPDX Bulletin, DXNL,
Contest Corral from QST and the ARRL Contest Calendar and WA7BNM web
sites. Thanks to all.

MAURITIUS, 3B8. Members from the Mauritius Scout Association will
be QRV as 3B8MSA during the 53rd Scout Jamboree On The Air event.
QSL direct.

WEST MALAYSIA, 9M2. Rich, PA0RRS is QRV as 9M2MRS from Penang
Island, IOTA AS-015, until April 2011. He is active using mostly

Sidor

Subscribe to RSS - Amatörradio