Amatörradio

Notiser om amatörradio

Radioamatör avlyssnade månlandningen med Apollo-11

Radioamatörer har gjort många saker som man, enligt "radioproffsen", inte skall kunna göra. Exempelvis ansågs det på 1920-talet att man skulle inte kunna nå långt med kortvågen, så radioamatörerna fick hållas på de "värdelösa" kortvågsfrekvenserna. Hmm! Radioamatörerna skulle aldrig, ansågs det vid samma tid, heller kunna nå över Atlanten med sina signaler. Hmm! I juli 1969 lyckades Larry Baysinger, W4EJA, avlyssna signaler från Apollo-11-astronauterna när de pratade med Jorden från månytan. Det skulle heller inte kunna göras. Hmm!

Udda utmärkelse tilldelad amerikansk radioamatör

Fredagen den 16 juli, på ett styrelsemöte hos ARRL, fick helt oväntat ARRL:s VD Dave Sumner, K1ZZ, en liten utmärkelse. Det var ett modem som använts för bredband över elnätet. Givaren var the Amateur Radio Research and Development Corporation (AMRAD), som ville tacka ARRL och i synnerhet K1ZZ för deras insatser i kampen mot radiostörningarna som orsakats av just bredband över elnätet.

Informationen kan ses, på engelska, på websidan
http://www.arrl.org/news/k1zz-presented-with-bpl-spoils-award

Popular Communications launches streamlined website

Popular Communications magazine has launched a new and easier-to-navigate website. The updated site features a clean new look and a streamlined user interface to make it quicker and easier for visitors to find what they are looking for.

Current issue highlights include sample pages in full-color layout, to give prospective readers the ability to see what the magazine itself looks like in print. Live links to Internet sites mentioned in upcoming issues' editorial content will help users further explore topics of interest to them.

DX Bulletin 28 ARLD028

DX Bulletin 28 ARLD028 From ARRL Headquarters
Newington CT July 15, 2010
To all radio amateurs

This week's bulletin was made possible with information provided by F6AJA, MI0RYL, NC1L, The Daily DX, The Weekly DX, the OPDX Bulletin, DXNL, Contest Corral from QST and the ARRL Contest Calendar and WA7BNM web sites. Thanks to all.

TOGO, 5V. Franco, I1FQH is QRV as 5V7DX from the Kpalime Village until July 30. Activity is on 40 to 10 meters. QSL to home call.

Trådlös utrustning i USA påstås medge "störningskontrollbesök" när som helst

Enligt besked från FCC, USA:s motsvarighet till PTS, innebär innehav av nästan vilken som helst trådlös utrustning att FCC har rätt att när som helst, och utan tillstånd av domstol, göra ett besök i lokalen med utrustningen för att kontrollera att den inte stör! Och trådlös utrustning har väl i princip alla människor i dag. Man inkluderar nämligen i svepet bland annat WLAN, trådlös telefon och mobiltelefon. Alltså, påstår man, allting som använder radiofrekvent energi! Undrar om man också inkluderar mikrovågsugnar?

Spanska "VM-signaler" på amatörradio

PTT, den spanska motsvarigheten till PTS, har medgett att alla spanska radioamatörer under juli månad får byta ut sina nationsprefix till prefixen AO, AM, AN för att fira det spanska fotbollsguldet i VM.

Mer info finns, på engelska, på websidan
http://www.southgatearc.org/news/july2010/spanish_world_cup_callsigns.htm

Sidor

Subscribe to RSS - Amatörradio