Amatörradio

Notiser om amatörradio

SL-testen lördag den 13 november

Lördag den 13 november, klockan 1200 – 1300 UTC (cw) samt 1315 – 1415 UTC (foni), körs SL-testen på 40 och 80 meter. Det är FRO:s egen contest, där alla SL-signaler är värda 5 poäng medan övriga signaler är värda 1 poäng. FRO Stockholm kan för denna test låna ut en SL-signal till någon intresserad radioamatör. Som bilagor till detta meddelande finns dels reglerna för testen, dels en lämplig loggfil.

Om nu någon blev skrämd av att man hade en separat del för morse (cw), så tänk på att man deltar i den del man vill. Eller båda delarna, det är ju man själv som väljer.

Amatörradio blir (igen) räddningsradio i Indonesien

Efter två naturkatastrofer, en tsunami orsakad av en jordbävning och dessutom en vulkan som får utbrott, bidrar radioamatörerna med samband under räddningsoperationerna. ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia) och deras International Affairs Coordinator, Wisnu Widjaja YB0AZ berättar om hur man hjälper till vid båda de indonesiska katastroferna.

Mer info finns, på engelska, på websidan:
http://www.southgatearc.org/news/october2010/indonesian_ar_support.htm

Team Thunderbox - a special amateur radio group

Team Thunderbox is a group of people who enjoy the lighter side of Amateur Radio and will be active as MX0TBG
until October 31st.

The group states, "We all belong to various radio clubs, and come from very different backgrounds in and around the Wiltshire area, coming together several times a year to enjoy the great outdoors through amateur radio."

http://www.southgatearc.org/news/october2010/team_thunderbox.htm

ARLD045 DX news

From ARRL Headquarters Newington CT October 28, 2010

To all radio amateurs

This week's bulletin was made possible with information provided by
KX9X, NC1L, QRZ DX, The Daily DX, the OPDX Bulletin, DXNL, Contest
Corral from QST and the ARRL Contest Calendar and WA7BNM web sites.
Thanks to all.

FIJI, 3D2. Eddie, VK4AN will be QRV as 3D2A from Viti Levu, IOTA
OC-016, until November 14. Activity is on 160, 80 and 40 meters.
This includes an entry in the CQ WW SSB DX contest. QSL to home
call.

TUNISIA, 3V. SWL Ash, 3V4-002 will be QRV as 3V8SS from Sousse in

ICRC launches Red Cross radio archive project

On the occasion of UNESCO’s World Day for Audiovisual Heritage, 27 October, the International Committee of the Red Cross (ICRC) is unveiling a unique collection of radio archives and other sound recordings that tell the story of a half-century of humanitarian work, from the Second World War to the 1990s.

http://www.southgatearc.org/news/october2010/icrc.htm

Ethics and Operating procedures for the Radio Amateur

Please feel free to download any version and to give a copy to your friends, newcomers and old-timers alike. Don't forget, this is NOT a document for newcomers only, and this is not a document for DXers only. It is a document as well for old-timers and DXpeditioners.

http://www.ham-operating-ethics.org/versions.html

Black Widow, vad är det?

Jo det är en bra antenn för portabeltrafik. den är uppbyggd av två spolar som lindats på en 40mm kärna tråd 0,75 kvmm. och matar en radiator avstämd för 20m. Antennen klarar av tre band, 40, 30 och 20 m. Med tuner de flesta band. Den är lämplig att montera på ett 6m metspö. Jag använder 2 jordlinor på min men orginalet använder 6 st. OBS hur de läggs ut.

Nya och förlorade radioländer?

"Alla" har väl uppmärksammat att Nederländska Antillerna har fått ny status, med olika radioländer där det tidigare var en enhet. Ett rykte påstår dock att radioamatörerna också kommer att förlora ett nu gällande "radioland" inom en snar framtid. Det är R1MV, Malyj Vysotskij, som kommer att försvinna. Enligt uppgift i CQ har nämligen Finlands och Rysslands regeringar förhandlat fram ett nytt avtal om Saima Kanal som inte längre inkluderar Malyj Vysotskij. När avtalet blir ratificerat kommer alltså troligen signalen R1MV att inte längre vara giltig.

Sidor

Subscribe to RSS - Amatörradio