Amatörradio

Notiser om amatörradio

Folk som inte läser information

Det är inte bara i Sverige som man råkar ut för att folk inte läser den information som trots allt finns. Både i Australien och Storbritannien muttrar respektive lands amatörradioorganisation över hur både folk i allmänhet och medlemmar i synnerhet inte verkar bry sig om den information som regelbundet finns på webben och i medlemsbladen. I Australien visste exempelvis inte amatörer om den nationella Field Day som ordnades. I Storbritannien klagade nyligen en medlem på RSGB:s inställning i morsefrågan, och där blev det irrelevant vad RSGB tyckte när bestämmelserna ändrades år 2003!

ARLD046 DX news

DX Bulletin 46 ARLD046 From ARRL Headquarters Newington CT November 4, 2010

To all radio amateurs

This week's bulletin was made possible with information provided by
NC1L, The Daily DX, The Weekly DX, the OPDX Bulletin, DXNL, Contest
Corral from QST and the ARRL Contest Calendar and WA7BNM web sites.
Thanks to all.

SWAZILAND, 3DA0. Gert, ZS6AYU and Hannes, ZS6BZP are QRV as 3DA0GF
and 3DA0HC, respectively, from the Hawane Resort near Mbabane until
November 7. Activity is on the HF bands using CW and SSB. QSL
direct to home calls.

VOACAP Online goes Google Maps

I am pleased to inform that the online HF propagation prediction service VOACAP Online now uses Google Maps for coordinate entry.

This should make the service even more usable (= much quicker) and accessible, also for a casual user.

http://www.southgatearc.org/news/november2010/voacap_online.htm

Grundkurs i krimpteknik

Kontaktpressningen kan definieras som en homogen gastät sammanfogning av två eller flera metaller pressade över flytgränsen med ett exakt uträknat tryck, så att metallerna ingår en yttre molekylär förbindning. Sammanfogningen har ett optimalt värde för mekaniska elektriska egenskaper.

http://www.adcontact.se/web/166

Sidor

Subscribe to RSS - Amatörradio