Amatörradio

Notiser om amatörradio

AMSAT News Service Weekly Bulletins

ANS is a free, weekly, news and information service of AMSAT North America, The Radio Amateur Satellite Corporation. ANS reports on the activities of a worldwide group of Amateur

Radio operators who share an active interest in designing, building, launching and communicating through analog and digital Amateur Radio satellites.

http://forums.qrz.com/showthread.php?t=255652

Fler länder utfärdar "provlicenser" för 600-meters (blivande?) amatörband

Nu har även Australien utfärdat provlicenser för frekvenser på 600 meter eller runt 500 kHz. Det är ju det gamla maritima långvågstelegrafibandet som användes "på den tiden det fanns telegrafister på fartygen". Man skickade telegram till adressater i land eller ombord, anmälde ETA (beräknad ankomsttid) till hamn och liknande. Det fanns några fasta kristallstyrda frekvenser på fartygssändarna, och kuststationerna hade sina fastställda sändningsfrekvenser som man lyssnade på.

ARLD027 DX news

DX Bulletin 27 ARLD027 From ARRL Headquarters Newington CT July 8, 2010

To all radio amateurs

This week's bulletin was made possible with information provided by QRZ DX, the OPDX Bulletin, 425 DX News, The Daily DX, DXNL, Contest Corral from QST and the ARRL Contest Calendar and WA7BNM web sites.
Thanks to all.

Global Amateur Radio Emergency Communications (GAREC) Conference 2010

The next Global Amateur Radio Emergency Conference (GAREC) will be held on CURAÇAO, Netherlands Antilles on October 11-12 2010. The planning for the event, organized in cooperation with DARES and VERONA is progressing well and the first draft programme of events is available from the GAREC website at http://www.garec.net/program2010.html , the programme will continue to change as speakers and activities are confirmed

Radioamatörer deltar i spanska katastrofövningar

Spanska radioamatörer har deltagit i två övningar med spanska katastrofmyndigheter under juni månad. Den första var en simulerad flygkrasch på Madrids flygplats, den andra, som skedde dagen efter, var att i samarbete med radioamatörer i Frankrike och Andorra skicka meddelanden från Medelhavet till Atlanten, såväl via VHF som HF.

Mer info finns, på engelska, på websidan:
http://www.southgatearc.org/news/july2010/spanish_emergency_exercises.htm

The Amateur Amateur: APRS Sneaks Into the Shack

"As I stated in my last column, APRS (Automatic Packet Reporting System) had interested me for some time. I just couldn’t seem to find any documentation that was simple enough for me to understand. Nor did there appear to be any 'starter kits' on the market.

All that changed when I discovered the Byonics MicroTrak Ready-To-Go, which, for me, was literally an APRS starter kit. It was easy to install and no assembly required, just what I needed."

CEPT och amatörradio i Europa

För att få reda på vad som gäller om användande av amatörradiosändare i olika länder i Europa kan hemsidan för Kristianstads Radioamatörer rekommenderas. Där har Gert, SM5LWC, skrivit några MYCKET intressanta artiklar om vad som gäller åtminstone under juni månad i år, både inom och utom Europa. Skriv gärna ut texterna innan resan, läs dem och ha dem med, det finns alldeles för många undantag och specialbestämmelser bara inom Europa.

Kristianstads Radioamatörer har sin hemsida på adressen:
http://www.sk7bq.com/

Datatrafik slår ut all radio

Det finns nu en video som visar hur en "dataplugg", som får elnätet att fungera som ett LAN/WAN, totalt slår ut all radiotrafik inom i princip hela kortvågen. Dessutom, även om det nu inte syns på videon, lär samma signal även braka in på såväl "FM-bandet" (88 - 108 MHz) som flygradio och marinradio. Så nu är det bara att vänta på att ett flygplan inte kan landa på Heathrow, utan...:-(

Mer info finns på engelska på websidan
http://www.southgatearc.org/news/july2010/more_plt_pollution.htm

Sidor

Subscribe to RSS - Amatörradio