Amatörradio

Notiser om amatörradio

DX Bulletin 29 ARLD029

DX Bulletin 29 ARLD029

From ARRL Headquarters Newington CT July 22, 2010

To all radio amateurs

This week's bulletin was made possible with information provided by
NC1L, The Daily DX, QRZ DX, the OPDX Bulletin, DXNL, Contest Corral
from QST and the ARRL Contest Calendar and WA7BNM web sites. Thanks
to all.

CROATIA, 9A. Operators HA6NL and HA6PS are QRV as 9A/home calls
from Pasman Island, IOTA EU-170, until July 30. This includes an
entry in the RSGB IOTA contest. QSL to home calls.

MALTA, 9H. A group of operators are QRV as 9H3Y from Gozo Island,

Market Reef

Members of the Scandinavian Amateur Radio Teleprinter Group (SARTG) will activate the special callsign OJ0SARTG during the SARTG WW-RTTY Contest (August 21-22nd) as a Multi-Single entry.

Operators mentioned are Kari OH2BP, Charlie SM4RGD, Jan SM5FUG, Ewe SM7BHM and Nils-Goran SM7CAS.

http://www.southgatearc.org/news/july2010/market_reef.htm

Connect with the National Scout Jamboree via Amateur Radio

The National Scout Jamboree takes place July 26-August 4 at Fort AP Hill, Caroline County, Virginia. A myriad of exhibits and activities await the close to 40,000 Scouts, leaders and staff. Coming from all 50 states, territories and foreign countries, they will have the opportunity to live, work and play together in an atmosphere of Scouting fellowship. And just like the National Scout Jamborees in 1973, 1981, 1985, 1989, 1993, 1997, 2001 and 2005, the 2010 event will feature Amateur Radio.

GAREC-konferensen 2010 i Curacao

GAREC står för Global Amateur Radio Emergency Communications, alltså Globalt nödsamband över amatörradio, och man kommer att hålla årets konferens om detta under helgen 11 - 12 oktober nere på ön Curacao i Nederländska Antillerna norr om Venezuela.

Man kommer bland annat att avhandla hur amatörradio har använts efter de svåra jordbävningarna i Haiti och Chile, samt vad som kan behöva förbättras eller ändras. Man kommer också att diskutera amatörradions framtida roll vid katastrofsamband, hur man kan genomföra övningar, hur man får fram meddelanden samt tekniska lösningar.

ANS-199 AMSAT News Service Weekly Bulletins

ANS is a free, weekly, news and information service of AMSAT North America, The Radio Amateur Satellite Corporation. ANS reports on the activities of a worldwide group of Amateur Radio operators who share an active interest in designing, building, launching and communicating through analog and digital Amateur Radio satellites.

http://forums.qrz.com/showthread.php?t=256714

Radioamatör avlyssnade månlandningen med Apollo-11

Radioamatörer har gjort många saker som man, enligt "radioproffsen", inte skall kunna göra. Exempelvis ansågs det på 1920-talet att man skulle inte kunna nå långt med kortvågen, så radioamatörerna fick hållas på de "värdelösa" kortvågsfrekvenserna. Hmm! Radioamatörerna skulle aldrig, ansågs det vid samma tid, heller kunna nå över Atlanten med sina signaler. Hmm! I juli 1969 lyckades Larry Baysinger, W4EJA, avlyssna signaler från Apollo-11-astronauterna när de pratade med Jorden från månytan. Det skulle heller inte kunna göras. Hmm!

Udda utmärkelse tilldelad amerikansk radioamatör

Fredagen den 16 juli, på ett styrelsemöte hos ARRL, fick helt oväntat ARRL:s VD Dave Sumner, K1ZZ, en liten utmärkelse. Det var ett modem som använts för bredband över elnätet. Givaren var the Amateur Radio Research and Development Corporation (AMRAD), som ville tacka ARRL och i synnerhet K1ZZ för deras insatser i kampen mot radiostörningarna som orsakats av just bredband över elnätet.

Informationen kan ses, på engelska, på websidan
http://www.arrl.org/news/k1zz-presented-with-bpl-spoils-award

Popular Communications launches streamlined website

Popular Communications magazine has launched a new and easier-to-navigate website. The updated site features a clean new look and a streamlined user interface to make it quicker and easier for visitors to find what they are looking for.

Current issue highlights include sample pages in full-color layout, to give prospective readers the ability to see what the magazine itself looks like in print. Live links to Internet sites mentioned in upcoming issues' editorial content will help users further explore topics of interest to them.

Sidor

Subscribe to RSS - Amatörradio