Amatörradio

Notiser om amatörradio

Olagliga sändningar på 28,265 MHz

Olagliga sändningar från kyrkor har hörts på frekvensen 28.265 MHz i Tyskland, och radioamatörerna har blivit ombedda att försöka lyssna och pejla in sändningarna. Även om man endast kan höra sändningarna kan man rapportera dem till Ger McNamara, EI4GXB, IARU Monitoring System Co-ordinator som har e-postadressen

ei4gxbatgmail.com

ARLD019 DX news

DX Bulletin 19 ARLD019 From ARRL Headquarters

Newington CT May 12, 2011

To all radio amateurs

SB DX ARL ARLD019
ARLD019 DX news

This week's bulletin was made possible with information provided by
NC1L, OK1IEC, W1CDC, QRZ DX, The Daily DX, the OPDX Bulletin, DXNL,
INDX, Contest Corral from QST and the ARRL Contest Calendar and
WA7BNM web sites. Thanks to all.

VIETNAM, 3W. Wayne, K6ZSJ is QRV as 3W7W from Nha Trang. Activity
is on 20, 15 and 10 meters. QSL via W3HNK.

ISRAEL, 4X. Special event stations 4X13AR and 4Z13AR are QRV until

Ljudkortet och radio IDAG

En översikt över vilka PC-program som finns för att köra amatörradio via ljudkortet (antingen meddelanden eller röst).
Demonstration av några av programmen.

Klockan 1830 - 2030 tisdag 3 maj i förbundets lokal vid Silversmedsplan i Vällingby/Grimsta.

Max 20 platser.

(En anmälan är redan mottagen, dvs arrangemanget kommer att genomföras.)

Sidor

Subscribe to RSS - Amatörradio