Externa nyheter

Nyheter från omvärlden

Frivillighet och plikt – lösningen för framtidens försvar?

Plats: Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan), Stockholm
Datum och tid; 27 April 2016 (10:00 - 11:30)
År 2009 beslutade riksdagen om inriktningen för en reformering av Försvarsmaktens personalförsörjning. Frivillighet skulle utgöra basen och den fredstida plikten blev vilande. Reformen har dock kantats av utmaningar. Bland annat har det visat sig vara svårt att besätta krigsförbanden med enbart frivilliga. Därtill har det försämrade säkerhetspolitiska omvärldsläget allt mer aktualiserat frågan om bemanningen i Försvarsmakten.

Sidor

Subscribe to RSS - Externa nyheter