Externa nyheter

Nyheter från omvärlden

Frivillighet och plikt – lösningen för framtidens försvar?

Plats: Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan), Stockholm
Datum och tid; 27 April 2016 (10:00 - 11:30)
År 2009 beslutade riksdagen om inriktningen för en reformering av Försvarsmaktens personalförsörjning. Frivillighet skulle utgöra basen och den fredstida plikten blev vilande. Reformen har dock kantats av utmaningar. Bland annat har det visat sig vara svårt att besätta krigsförbanden med enbart frivilliga. Därtill har det försämrade säkerhetspolitiska omvärldsläget allt mer aktualiserat frågan om bemanningen i Försvarsmakten.

Vad är Vasaloppet?

Vasaloppet är ett årligt långlopp på skidor som körs första söndagen i mars. Sträckan är 90 kilometer och går från Berga byv
Webbplats, www.vasaloppet.se
Loppet var inspirerat av färden som Gustav Vasa gjorde när han flydde från Kristian II:s soldater 1520. Den första tävlingen kördes 1922 och det har varit en del av Worldloppet sedan 1979.

Det händer vid strömavbrott

Det mesta i hemmet slutar att fungera, hissar stannar och bankomater går inte längre att använda trots att det nu krävs kontanter. Då bensinpumparna är elektriska går det inte längre att tanka. Samtidigt har trafikljusen slocknat vilket framför allt kan skapa kaos inne i städerna. Vissa matbutiker tvingas stänga då deras system för att hantera betalning kräver el.

Lågt grundvatten söder om Vänern

Under förra året var det ovanligt torrt i nästan hela landet, redan innan den rekordvarma och torra sommaren. Det har påverkat grundvattennivåerna kraftigt runt om och hittills har vinterns nederbörd inte varit tillräckligt stor för att fylla upp reserverna till normala nivåer.

Vi kan ha sett kulmen på vapenvåldet

Kriminolog Sven Granath:
Med 45 döda blev 2018 ett svart rekordår bland skjutningarna. Men det totala antalet skjutningar sjönk marginellt. Kanske har vi sett kulmen på vapenvåldet. ”Det kommer att stagnera eller i bästa fall minska något”, tror Granath. Gängens rekryteringsbas är begränsad, fler vapen beslagtas och fler dödsskjutningar klaras upp.

Notisen i DN läses på
https://www.dn.se/nyheter/sverige/kriminolog-vi-kan-ha-sett-kulmen-pa-va...
_ _ _

Vad är mikobiom?

Mikroorganismer- nas kolonisering av människans hud varierar kraftigt beroende på vilket hudområde som undersöks, hur mottaglig värden är och vilka yttre miljöfaktorer det finns. Det har visats att immunsvaret i hudens naturliga och förvärvade försvarssystem kan påverka mikrobiomet och omvänt att mikroorganismerna kan träna upp försvarssystemet. Nya diagnostiska metoder har gjort att man kan identifiera tidigare okända mikroorganismer på huden.

De första svenskarna

För omkring 11 000 år sedan drar några människor upp en skinnkanot på stranden.
När de slår läger för kvällen väntar en chock: Plötsligt stöter de ihop med vilt främmande jägare som inte alls liknar dem. Medan de själva är mörkhyade och blåögda, har nykomlingarna ljus hud och bruna ögon.
Så skulle det ha kunnat gå till när Skandinavien fick Europas mest blandade befolkning på stenåldern.

Sidor

Subscribe to RSS - Externa nyheter