Spam & Virus mm policy för grimsta.fro.se

Följande gäller för hur detta system hanterar Spam & Virus. Användande av e-postsystemet på grimsta.fro.se, https://webmail.grimsta.fro.se , innebär att man accepterar dessa regler!

Ett konto på grimsta.fro.se är till för att användas i FRO:s verksamhet. Det innebär att information som hanteras där kan göras tillgänglig för funktionärer i föreningen.

Påpekande från Systemansvarig skall snarast åtgärdas annars riskeras att konton blir tillfälligt avstängda. Allt för att vi skall kunna hålla en hög och bra service.

All inkommande och i vissa fall även utgående e-post scannas.

Virus

E-post som vår virusscanner tycker innehåller virus ("Malware") stoppas och kommer inte in i systemet överhuvud taget. Vid utbrott av virus kan detta få till följd att vissa fil-typer (ändelser) på bilagor stoppas och inte går att få in i systemet.

Spam

Spam hanteras lite annorlunda. E-post med högt spam-tal scannas och kastas genast. Endast en logg-post blir kvar som talar om var e-posten kom ifrån och vart den skulle. Själva meddelandet försvinner direkt.

Spam med lite mindre spamtal skickas vidare. Ämnesraden får ett tillägg som innebär att den inleds med [SPAM]. En headerrad läggs till som ser ut enligt nedan. Både inledande [SPAM] och headerraden kan användas för att sortera mailet som spam i ditt e-postprogram.

X-Spam-Score: -2.8 (--)
Spamtalet är -2.8. Alltså en väldigt liten risk att det är spam. Det finns lika många minustecken som den negativa heltalssiffran.
X-Spam-Score: 0.5 (/)
Spamtalet är 0.5 När heltalssiffran är 0 blir det ett "/" istället.
X-Spam-Score: 5.5 (+++++)
Här har vi spam... Sad Lika många plustecken som heltalssiffran. Dessutom föregås headern av [SPAM]

Nedan finns ytterligare några saker att tänka på:

  • Våra spam-märkningsrader ser inte ut som brukligt är även om vi använder exakt samma programvara som de flesta gör. Följande headerrader kommer från andra system (ofta fro.se) "X-Spam-Status:" & "X-Spam-Level:". Dessutom kan man ibland se "X-Virus-Scanned:".
  • Om ni får ett spammeddelande via er web-epost på Grimsta-servern som inte är märkt som spam (På ett identifierat spam börjar ämnesraden med [SPAM]), vad ni än gör skicka inte det igenom systemet igen till någon av oss systemadministratörer.

    Varför detta? Jo, all mail som går igenom systemet används för att lära systemet vad som är spam. Om man då skickar ett äkta spam som inte tas som spam igenom systemet så lär det sig att det inte är spam. Och det vill vi inte...