Sjukvård i extrema situationer

Soldaterna lämnar fordonen. En bit bort hörs en explosion. Ett asylboende på västra Gotland är utsatt för ett terroristangrepp. Inte långt från boendet hörs dånet från en helikopter som landar samtidigt som polisens insatsstyrka framrycker i terrängen. Fiendens eld möts och nedkämpas snabbt under polisens framryckning i huset. Skrik från skadade bryter nattens tystnad. Detta är sjukvårdsövning Meteor. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2017/04/sjukvard-i-extrema-situ...

PTS inleder ny tillsyn efter granskning av incidenter

PTS har just avslutat sin årliga granskning av de incidenter som operatörerna rapporterat in till myndigheten under föregående år. Som ett resultat av granskningen inleder PTS två nya tillsynsinsatser – dels en granskning av operatörernas förmåga att upptäcka och rapportera integritets­incidenter, dels en granskning av en operatörs förmåga att hantera upprepade incidenter. https://www.pts.se/sv/Nyheter/Internet/2017/PTS-inleder-ny-tillsyn-efter...

Nationella informationssystemet WIS som app

Nu finns det en mobil applikation för det nationella informationssystemet WIS att ladda ner från Google Play, Apple App Store och Windows Store. WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem framtaget för att underlätta informationsdelning mellan aktörerna i det svenska krishanteringssystemet före, under och efter samhällsstörningar. https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/...

Modex Exercise 4 – Omfattande EU-övning vid MSB i Revinge 24-27 april

En stor europeisk övning genomförs på MSB Revinge nästa vecka. MSB är värd för övningen och bakom övningen står företaget Falck som på uppdrag av EU organiserar och genomför övningar inom projektet Modex. Syftet med Modex är att genom regelbundna övningar upprätthålla förmågan till väl genomförda räddningsinsatser hos europeiska räddningsteam. https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/...

Fortsatt intresse i FinEst Link

Two consortia have been appointed to study the feasibility of the FinEst Link proposal to build a 92 km under-sea railway tunnel linking Finland and Estonia. Ramboll Finland, Sito, Strafica, Urban Research and Pöyry Finland will estimate passenger and freight volumes and undertake a cost-benefit study. Sweco, WSP and Amberg Engineering will examine technical and economic feasibility of the tunnel, the construction and maintenance costs and how to link it to the wider transport system.

Hela notisen finns på
http://www.railwaygazette.com/news/news/europe/single-view/view/helsinki...
_ _ _

Vårstäda i Windows 10

Fyra enkla steg för att göra datorn snabbare och säkrare. Ont om plats blir det nästan alltid så småningom, oavsett hur stor hårddisken är. I Windows 10 finns ett nytt sätt att städa. Med alla installerade program, nedladdade filer, foton och videofilmer på din dator kan det ibland behövas en rensning av sådant som inte behövs. http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.657316/varstada-i-windows-10--fyra-enkl...

Maskeringsfärgen som blev frikänd

Under en längre fältövning hösten 2016 fick två soldater kraftiga utslag på hals, nacke och i ansikte. Svinkoppor hade fått fäste i såren och de drabbade behandlades med penicillin. Symptomen försvann till slut och de kunde återgå i tjänst. Misstanken riktades mot den maskeringsfärg som man hade använt dagligen under övningen. http://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyheter-fran-FMV/Maskeringsfargen...

Miljardärens erbjudande ratas av Försvaret

Trots den kinesiske mångmiljardärens köp – Försvarsmakten ger inte upp kampen om ubåtshamnen vid Fårösund på Gotland. Men Försvaret ratar erbjudandet från Ming Wai Lau att hyra anläggningen.
– Ett ägande är inriktningen även fortsättningsvis, säger Göran Wahlström, chef för projektavdelningen på Fortifikationsverket. https://www.svd.se/miljardarens-erbjudande-ratas-av-forsvaret

Troligt åtal "i USA" mot Assange

Men Karin Rosander, informationsdirektör på Åklagarmyndigheten, menar att uttalandet från Sessions (i USA, min anm) inte har någon betydelse för det SVENSKA rättsfallet mot honom. (Min ändring till versaler)

Se http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6678670

Sidor

Subscribe to Frivilliga Radioorganisationen RSS