Vindkrafthaveriet i Lemnhult

Ett vindkraftverk utanför Vetlanda totalförstördes Julafton 2015 då tornet bröts av och maskineriet föll till marken. Statens haverikommission, som har utrett orsakerna till olyckan, finner att tornets sex sektioner (totalt 129 m) inte hade monterats ihop på det sätt som tillverkaren avsett. Tornet har därför brutits av mellan första och andra sektionen (räknat från marknivå).

Olyckan vållade inga personskador, men utsläpp av transmissionsolja, hydraulolja och glykolblandning.

Läs hela utredningen (103 sidor) på
http://www.havkom.se/assets/reports/RO2017_01-Slutrapport-Lemnhult.pdf
_ _ _

Realtidsinformation för A-läns bilister

Trafikverket satsar från vecka 8 på utökad information i realtid längs ett antal vägsträckor, under byggandet av Förbifart Stockholm i Kungens kurva. Syftet är att ge trafikanterna bättre möjligheter att planera sin resa

Läs mer på
http://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Lansvisa-nyheter/Stockholm/201...

PTS förslag till delegationsbeslut och avslag på begäran om instegscertifikat

SSA har tagit emot ett uppdaterat förslag till delegationsbeslut från PTS. Man har beaktat några av de synpunkter angående provförrättning som SSA lämnade i november. En del förtydliganden vad gäller SSA:s roll i myndighetsutövningen har också gjorts.
SSA:s synpunkter om tilldelning av anropssignaler har ignorerats och i stället har man lagt till ytterligare villkor, som innebär att många väl inarbetade tävlingssignaler kommer att bli ogiltiga.

Ubåtsmålet Nemo imponerade

Tillförlitligheten hos det svenska ubåtsmålet Nemo (Saab Dynamics' AUV62AT) imponerade på ansvariga vid brittiska Royal Navy i samband med en internationell övning för obemannade system.
Brittiska Royal Navy arrangerade övningen Unmaned Warrior där över 50 autonoma system deltog i en rad olika demonstrationer på teman som övervakning, underrättelseverksamhet och motåtgärder.

Läs FMVs notis
http://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyheter-fran-FMV/Obemannade-Nemo-...
_ _ _

Sidor

Subscribe to Frivilliga Radioorganisationen RSS