Ökad förmåga med nya RIB-båtar

Under sommaren har tre RIB-båtar levererats till kuststationerna i Göteborg, Lysekil och Västervik. Båtarna är ett välkommet tillskott i Kustbevakningens sjösäkerhetsarbete.
De nya RIB-båtarna är tillverkade i Italien av samma företag som tidigare levererat fyra liknande båtar till Kustbevakningen. Det innebär att båttypen prövats i svenska förhållanden och att man på förhand vet att de lämpar sig väl för Kustbevakningens verksamhet.

Kustbevakningen kvar på Lesbos året ut

Kustbevakningen förlänger uppdraget på Lesbos. De två patrullbåtarna med besättningar som sedan ett år ingår i operation Poseidon fortsätter året ut, till 31 december. Trots en kraftig nedgång av antalet migranter som når Grekland från Turkiet finns det fortfarande ett stort behov av gränsövervakning och sjöräddning.
https://www.kustbevakningen.se/frontex/operation-triton2/nyheter-operati...

Svensk-finska försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten - visioner för framtiden

Seminariet är ett samarrangemang mellan försvarsutskottet i Sveriges riksdag, Folk och Försvar, Hanaholmen- Kulturcentrum för Sverige och Finland, Kulturfonden för Sverige och Finland samt Finlandsinstitutet.
Plats: Andrakammarsalen, Sveriges riksdag, Stockholm (ingång från sidoentrén Riksplan, Norrbro)
Datum och tid; 21 September 2016 (13:00 - 17:20)
http://www.folkochforsvar.se/event/svensk-finska-foersvars-och-saekerhet...

Russian Bombers in Iran: Misleading Operational Justification, Serious Geopolitical Significance

Russia’s ability to deploy bombers in Iran for sorties in Syria has less operational significance than either Moscow or Tehran would have us believe. But the geopolitical impact is substantial, both for Russia’s claims to superpower status, and for Iran’s positioning as a pre-eminent regional power.
https://rusi.org/commentary/russian-bombers-iran-misleading-operational-...

Hela bataljonen övar med kraft inne i städer

Krigsförbandsövningen för Medelpadsbataljonen (16 Hvbat) blir av det speciella slaget då man den här gången valt att fokusera på strid i bebyggelse på flera orter – och med hela bataljonen, ca 500 soldater, på fötter.
http://www.sempermiles.se/civil-samhallsberedskap/hela-bataljonen-ovar-m...

De ryska orosmolnen tätnar

Återigen har det ryska agerandet ökat omvärldens oro för vad som kan bli resultatet. Påstådda ukrainska provokationer på Krim med påföljande ryska hotfulla uttalanden och militära kraftiga förstärkningar till området innebär en ökad spänning med oviss utgång. Putin kan lika gärna vilja skapa en bättre utgångspunkt i Minskprocessen, som att förbereda en ny offensiv i östra Ukraina. Vi kan som vanligt bara gissa, det enda som med visshet kan konstateras är att Putin använder sin egen oförutsägbarhet som ett säkerhetspolitiskt instrument.

Minkproblemet

Minken äter allt från sorkar till gäddor – och de kan utrota hela kolonier av sjöfåglar.
Minkar som lever fritt i Sverige är ättlingar till de minkar som rymt eller släppts ut från minkfarmar, är minkarna som lever vilt i Sverige i dag inte en del av den inhemska faunan. Populationen måste därför hållas nere genom jakt – annars kan de ställa till med stora problem.
http://skargardsbryggan.com/index.lasso?a=754349817&p=1&s=5

Sidor

Subscribe to Frivilliga Radioorganisationen RSS