Då slutar Sverige med kontanter

De poängterar dock att kontanterna inte kommer att vara avskaffade. Men de kommer inte längre att tas emot i handeln.
I en studie räknar forskarna på när den minskande användningen av kontanter och handelns ökade kostnader möter den kritiska punkten då det inte längre är lönsamt för handlarna att ta emot slantarna. Det kommer enligt studien att ske om fem och ett halvt år.
https://www.nyteknik.se/digitalisering/forskare-da-slutar-sverige-med-ko...

Godståg urspårat i Ludvika

Natten mot torsdag 2017-10-12, kl 02.30 spårade 8 - 10 vagnar i ett godståg med totalt 36 vagnar ur på bangården i Ludvika, vid Lyviksvägen. Ingen människa skadades i olyckan. Kontaktledningar revs ned och en brand startade, men den är nu släckt.

Trafikstopp råder förbi Ludvika och persontrafiken ersätts med buss eller omleds. Godståget innehöll även farligt gods, men inga vagnar med sådan last har spårat ur.

Läs mer på
- https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2017-10/godstag-ha...
- https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/se-olyckan-i-dagsljus
_ _ _

EU väljer Boden för datacenter

Boden blir bas för ett treårigt EU-projekt som för 3 miljoner euro ska bygga en prototyp för världens mest energi- och kostnadseffektiva datacenter. Det är EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 som har tilldelat norra Sverige innovationsprojektet.
https://www.voister.se/nyheter-i-korthet/dc-i-boden/

Vill du jobba hos oss? (FRA)

Vi som arbetar på FRA är vanliga människor - men med ovanliga arbetsuppgifter. Vi har några av Sveriges skickligaste systemutvecklare, kryptologer och IT-säkerhetsspecialister liksom statsvetare och medarbetare med kunskaper i främmande språk och kultur. FRA är en arbetsplats utöver det vanliga - för dig med den rätta skärpan.
http://fra.se/

Tvinga inte utlokaliserade tjänstemän att säga upp sig

Regeringen vill flytta sju myndigheter från Stockholm till andra delar av landet. Tyvärr underlättar Arbetsgivarverket inte en utlokalisering av myndigheter, vilket innebär att många anställda tvingas säga upp sig själva. För att få en ny tolkning av reglerna har ST stämt staten i Arbetsdomstolen.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/st-tvinga-inte-utlokaliserade-tjans...

Amazons nya drönare laddar bilen när du kör

Drönaren söker upp och möter fordonet på vägen. Laddningen sker via en koppling på taket eller bildörren, och föraren behöver inte ens stanna – processen kan genomföras medan bilen rullar.

Se https://www.nyteknik.se/fordon/amazons-nya-dronare-laddar-bilen-nar-du-k...

Sidor

Subscribe to Frivilliga Radioorganisationen RSS