Alla hangarfartyg på varv

har USA:s flotta i Atlanten (slutet av oktober 2019)

U S (Navy's) 2nd Fleet består normalt av bl a 6 hangarfartyg, i regel baserade i Norfolk. Av olika anledningar (kort- eller långsiktiga) ligger alla 6 nu på varv, rapporterar tidskriften Breaking Defense i en notis daterad October 28, 2019.

Mer att läsa, ehuru nu månadsgammalt, finns på
https://breakingdefense.com/2019/10/all-6-east-coast-carriers-are-at-the...
_ _ _

Totalt disponerar U S Navy 11 hangarfartyg, därav 6 på Ostkusten (baserade i Norfolk), 4 på Västkusten (2 i San Diego, California och 2 i Bremerton, Washington) samt ett i Japan (Yokosuka).

Namn (nummer) på större amerikansk flottstyrkor beskrivs på
https://en.wikipedia.org/wiki/Structure_of_the_United_States_Navy#Number...