Mobiloperatörernas incidenthantering granskas

Efter stormen Alfrida
PTS ska granska mobiloperatörernas hantering av de störningar och avbrott i telefoni- och internettjänster som uppstod till följd av stormen Alfrida.

Läs PTS' hela meddelande på
https://pts.se/sv/nyheter/internet/2019/efter-stormen-alfrida-mobilopera...
_ _ _

Läs även ett blogginlägg med kommentarer på
https://pts.se/sv/bloggen/pts-bloggen/telefonin-foljer-strommen/