Utredningen om sommarens skogsbränder är nu klar

Skogsbrandsutredningen visar att insatserna i stort sett fungerade bra, men också att det finns brister som behöver åtgärdas. Ett exempel är att flera aktörer behöver bli snabbare på att agera på uppkomna bränder.
Flera åtgärder och rekommendationer föreslås i utredningen. Bland annat att tillgång till flygande släckningsresurser ska säkerställas, att informationen om eldningsförbud ska förtydligas och förenklas och att samverkan med frivilliga ska förberedas och organiseras bättre.