Vad gör Skerhetsholisen?

Personlig säkerhet - 1. Riskanalys

Säkerhetspolisen ansvarar för att skydda den centrala statsledningen, bland annat våra riksdagsledamöter.

Såväl som politiker som i andra yrken kan du hamna i situationer där du utsätts för hot. Säkerhetspolisen har tagit fram fem råd för ett högre säkerhetsmedvetande, hämtade från vår handbok Personlig säkerhet. Boken är främst skriven för politiskt aktiva, men råden fungerar även för andra utsatta grupper. Från och med i dag och under de närmaste veckorna, kan du på Säkerhetspolisens Linkedin-konto ta del av råden.