Litar du på att myndigheter hjälper dig i en krissituation ?

Primära flikar

Ja
25% (2 röster)
Nej
75% (6 röster)
Totalt antal röster: 8