Personlighetstester m m

Varför dras vi med av välregisserade inspirationsföreläsningar och slukar böcker om självförverkligande, ledarskap, mindfulness eller retoriska knep? Ofta utan att kontrollera vad de säljande koncepten baseras på.

På senare år har antalet föreläsare exploderat i Sverige. Talarförmedlingarnas listor är oändliga. För många har föreläsare blivit ett drömyrke. I synnerhet om du även skriver en bok som blir storsäljare. Verksamheterna göder varandra.

Läs mer om fenomenet på
https://www.dn.se/insidan/lattkopta-teorier-som-kan-fa-svara-konsekvenser/
_ _ _

Nyligen utsåg föreningen Vetenskap och folkbildning2) "ledarskapskonsulten" Thomas Erikson (bild i DN) till ”Årets förvillare 2018”1). I motiveringen heter det att Erikson ”har lyckats vilseleda en stor del av det svenska folket att tro på ren pseudovetenskap och grova psykologiska förenklingar”. Vidare sägs att ”Thomas Erikson har missvisande förespeglat dels att den personlighetsteori han presenterar har gott vetenskapligt stöd, dels att han besitter kompetens inom psykologiområdet. Detta har bidragit till en försäljning av hundratusentals böcker till intet ont anande läsare.”

Ur inläggarens minne:
Under Alfa-Lavals It-avdelnings successiva sönderfall på 1980-talet inbjöd IT-chefen hela personalen till ett uppmuntrande (avsikten, åtminstone) föredrag om någonting (nu glömt); halva styrkan en dag, andra halvan nästa. Med alla åter på kontoret jämförde vi våra intryck och fann bl a att föredragshållaren hade nämnt sin hustru (inte närvarande) vid olika namn de två dagarna.
_____
1) Se även DN-notisen
https://www.dn.se/kultur-noje/forfattaren-thomas-erikson-utsedd-till-are...

2) Om föreningen Vetenskap och folkbildning, se
https://www.vof.se