Smitta i TBC i Norrbotten

I december berättade Region Norrbotten att en person som vistats i Gammelstads hälsocentral och folktandvårdens lokaler hade insjuknat i tuberkulos. En stor smittspårningsinsats drog igång där 700 personer skulle undersökas. Nu har prover tagits på 600 personer.