Digitala system krystade?

Roligare att köra ”vanlig” analog radio på 80m och övriga band när konditionerna tillåter. Dom här digitala systemen känns lite krystade,

Kommentarer

Om det är förbindelsen som räknas (och inte hur svårt det varit att fixa till förbindelsen), är det utmärkt att köra i t.ex ett nät av basstationer/repeatrar för DMR.

För nödtrafik är det viktigt hur de olika repeatrarna kommunicerar med varandra, om det ska fungera utan Internet (protokollet IP kan istället t.ex använda mikrovågslänk mellan repeatrarna).