Spårvägsbygge i Uppsala får miljonstöd

Ska möjliggöra att bygga upp till 33.000 bostäder.

Regeringen skjuter till 900 miljoner kronor till Uppsala kommun för bygget av Ulltunalänken, det vill säga spårväg mellan Bergsbrunna och Södra staden i Uppsala, rapporterar P4 Uppland.

Läs mer på
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/historisk-satsning-pa...
eller
https://www.nyteknik.se/bygg/sparvagsbygge-i-uppsala-far-miljonstod-av-r...
_ _ _

Läs även
föreningen Spårvägsstädernas hemsida
http://www.sparvagnsstaderna.se/sparvagsplaner-i-uppsala

Linjen Uppsala C - Bergsbrunna anknyter till beslutad järnvägsstation i Bergsbrunna, se t ex
https://www.grimsta.fro.se/node/68089

Uppsalas historiska spårvägar bestod som mest av fem linjer och fanns från 1906 till 1953.
(Wikipedia)