Miljoner till hållbara stadsmiljöer

Trafikverket fördelar 825 miljoner till cykel- och kollektivtrafik via 12 nya stadsmiljöavtal. Avtalen skapar förutsättningar för hållbara stadsmiljöer genom att en större andel persontransporter i städer sker med kollektivtrafik och cykel. 43 åtgärder får stöd, varav 14 är inriktade på kollektivtrafik och 29 på cykeltrafik.

Läs mer på
https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2018-06/825-miljon...
_ _ _

Vidare ur den långa texten:
12 ansökningar har beviljats stöd, helt eller delvis, däribland
Lidingö stad, medsökande Stockholms läns landsting och Stockholms stad;
Nacka kommun, medsökande Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting;
Solna stad;
Stockholms läns landsting, medsökande Stockholms stad.

Detaljinformation om beviljade ansökningar finns på
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Plane...

Stadsmiljöavtal
Kommuner och landsting kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer.
Bättre förklaring på
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Plane...