Uppsala förbereder ny spårväg

Gatu- och samhällsmiljönämnden fattade på sitt sammanträde den 14 december beslut om att de investeringar som planeras för kollektivtrafikstråket till Ulleråker ska dimensioneras för stadsspårväg. Men ännu är det långt kvar tills spåren är lagda.

Läs mer på
http://rt-forum.se/nyheter/uppsala-siktar-pa-sparvag/
_ _ _

Uppsalas tidigare spårvägssystem existerade under åren 1906-1953. Systemet omfattade som mest fem - i huvudsak enkelspåriga - linjer.