Gunnar Unger och RSB

Ett av seminarierna omfattade FRO-information om bl.a. RSB (Resersamband). Gunnar var i sitt esse.