SMS consigns Hesa Fredrik to History

Kommentarer

Som gammal Televerkare och även senare kri-placerad som ”Chef Teknikergrupp” inom Civilförsvaret, kan jag berätta saker som möjligen är historiskt intressanta. Till skillnad mot andra länder i Europa, så avstod man i huvudsak från motorsirener och annat som krävde ett intakt el-nät, när det gällde flyg,- och beredskaps-alarmering till allmänheten.
Det på den tiden säkraste (och enklaste) var att flyglarm och beredskapslarm meddelades allmänheten via trycklufts-tyfoner med mycket stor verkningsgrad.
De manövrerades med förhyrda telelinjer från ett speciellt flyglarmstativ. När sådan fanns, placerat i telestationens ”reservstation”.
Ett utrymme som hade bättre skydd mot krigshandlingar, och också inrymde manuella växelbord för krigsdrift av den telefonverksamhet som var förbehållen försvaret och viktiga myndigheter under krig.
Försörjningen av tryckluft till tyfonerna var antingen en elnäts-driven kompressor med lagringstank, eller 2 st. tryckluftstuber som skulle bytas på plats efter några larm. Kompressorerna var avsedda att återladdas via transportabla el-verk. (Det var de gängen jag bl.a. basade över!) Manöverlinjen mellan stativet och tyfonen var av likströmstyp, och via den kunde man från en manöverpanel också prova en tyfon och från en mikrofon på plats höra att larmet gick ut. Man kunde också avläsa om tryckluftskällan var fylld, halv eller tom. I de större orterna, är telenätet till största delen nedgrävt och har ett stort antal reservvägar. Ändå fanns det som reserv på Civilförsvars-HC: n manöversändare och ett antal mottagare med ”torrladdade” Ni-Fe-ackar som skulle fyllas med kaustiksoda och destillerat vatten för att via radiosignaler manövrera de tyfoner, som man inte längre kunde nå via ett havererat telenät.
Den som kunde ”trycka på knappen” i ett skarpt läge, var Larm-ledaren på Civilförsvarets HC. Han/hon fick flyglarm-order från Flygvapnets LFC eller LGC via det trådbundna sektorlarmnätet eller som reserv via Lufor på radio. Lufor-kartan plottades på HC och vid avsaknad av kontakt med LFC, kunde ledaren efter eget beslut utlösa flyglarm beroende på info via Lufor, läge och tidpunkt på dygnet./Jan

*HC = huvudcentral hos Civilförsvaret, (fanns också UC, undercentral)
*LFC = LuftFörsvarsCentral
*LGC = LuftförsvarsGruppCentral.
*Lufor = Luftförsvarsorientering, sändes på långvåg, senare på FM-bandet med kanalklyvning tillsammans med luftvärnsorder.