Minns du inte luftskyddet under Kriget?

Se hur det gick till under en luftskyddsövning i Uppsala; hämtad ur SF-journalens veckorevy 1942-12-26 med prins Carl, ÖB Olof Thörnell, kronprins Gustaf Adolf och landshövdingen. Ett hus sprängs. Legendariske radiochefen Yngve Hugo tar på gasmask. Spårvagn (sista Uppsalalinjen slopades 1953) med sårade på marken.

Kan ännu ses på film, URL
http://www.oppetarkiv.se/video/2881125/journalfilm
_ _ _

"Gubbar" i filmen:
Prins Carl: Levde 1861 - 1951, son till kung Oscar II (kung av Sverige - 1907) och bror till Gustaf V (kung av Sverige 1907 - 50), länge yrkesmilitär, under VK II ordf i Sv RödaKorset.
Olof Thörnell: Levde 1877 - 1977, Sveriges förste ÖB (1939-1944).
Yngve Hugo: Levde 1886 - 1969, "folkbildare", rektor, radiochef under Andra Världskriget.
Gustav Adolf: Levde 1882 - 1973, kronprins 1907 - 1950 (utförde ofta kungens uppgifter under Gustaf V:s sista år), som Gustav VI Adolf kung av Sverige 1950 - 73;