Sju städer vill ha spårväg

Sju svenska städer planerar att bygga moderna spårvägssystem, bland dem Lund, Västerås, Linköping och Eskilstuna som aldrig tidigare haft spårväg. En ny kartläggning visar att sju svenska städer planerar att bygga 120 kilometer ny spårväg innan 2025. Lund, Malmö, Helsingborg och Uppsala satsar på helt nya system. Stockholm, Göteborg och Norrköping planerar flera nya spårvagnslinjer och förbättringar. Ytterligare fyra städer, Västerås, Linköping, Eskilstuna och Jönköping diskuterar möjligheten att bygga spårväg efter 2025.

Hela notisen, se http://www.rt-forum.com/iuware.aspx?pageid=108278&ssoid=169882