Victoriafortet, Vuollerim

Dubbeltorn 152 mm-kanoner från Drottning Victoria skyddade Luleälvsövergång