Nya och förlorade radioländer?

"Alla" har väl uppmärksammat att Nederländska Antillerna har fått ny status, med olika radioländer där det tidigare var en enhet. Ett rykte påstår dock att radioamatörerna också kommer att förlora ett nu gällande "radioland" inom en snar framtid. Det är R1MV, Malyj Vysotskij, som kommer att försvinna. Enligt uppgift i CQ har nämligen Finlands och Rysslands regeringar förhandlat fram ett nytt avtal om Saima Kanal som inte längre inkluderar Malyj Vysotskij. När avtalet blir ratificerat kommer alltså troligen signalen R1MV att inte längre vara giltig. Det kan kanske löna sig att sno sig på?