Hitta till Grimsta

Kartan går att zooma och flytta för att kunna se tydligare. Använd de olika kontrollerna i kartan. Det går även att klicka på markörerna.

Vår utbildningslokal ligger i Grimsta i västra StorStockholm i närheten av Råcksta begravningsplats ca 800m från Vällingby centrum, vid "G" på kartan. Lokalen ligger i bottenvåningen av ett tre-våningshus och det är öppet och fritt runt om.

Så här tar du dig till Grimsta:

Med bil

Sväng av vid Vällingbyrondellen till vänster. Åk in på lokalgatan åt vänster och följ den till en stor parkering, där är det.

Kommunal transport

Snabbaste vägen till oss med SL

Ovanstående reseplanerare tar dig till Bergslagsvägen. Följ lokalgatan in mellan husen, där ser man en stor parkering, gå över den till det gula huset och på gaveln där ligger FRO lokalen.