Löftet: Inga kontroller vid gränsen i Nordirland

Kommentarer

kan ge problem
Den skotska regeringen har tidigare motsatt sig en Brexit och kan - om den irländska lösningen godtas - vilja få liknande fördelar som Nordirland, vilket skulle ge den brittiska regeringen ett nytt problem att lösa i st f det nordirländska.