ETT SKEPP KOMMER LASTAT MED EN KVINNLIG BESÄTTNING

Kommentarer

är förstås roligare än korrekt i texten.
Den dag besättningen känner sig som last vill nog varken killar eller tjejer vara med. I längden hoppas kommentatorn att besättningar oavsett kön ska bestå av intresserad och vältränad personal, som tar den hänsyn till varandra som livet ombord kräver. Men ingen ska betraktas som "last".