SAMÖVNING FÖR SÄKRARE SJÖFART

Kommentarer

kommentatorns båtåkartid (somrarna 1950-1970-tal) fungerade hjälp mellan sjöfarande väl.

Kommentatorn fick under tidigt 1970-tal söder om Ornö (Stockholm skärgård) haveri på sin båts enda motor och gav nödsignal med armarna. En passerande fritidsskeppare med ombyggd fiskebåt stoppade till och drog kommentatorns hem båt nästan hem till Dalarö.
Under Göta kanalresan sommaren 1978 uppmärksammade kommentatorn att en båt på sjön Viken gav nödsignal, troligen efter avslagen propellersprint. Bogserlina kopplades och haveristen drogs till närheten av sin brygga, varefter kommentatorn återupptog resan.
Båda haverierna ägde rum på dagtid och i strålande sommarväder.

Spontan hjälp kan fungera bra, men en övad besättning fungerar även under svåra förhållanden.