Tåg till Europa – viktig fråga för EU-politikerna

Kommentarer

av kommentatorns tågresor i Västeuropa

- många år sedan - hade kommentatorn kupésällskap med en riksdagsledamot som åkte tåg hela vägen till södra Europa för någon internationell konferens. Sverige var då inte EU-medlem och dagens miljöidéer slumrade ännu djupt även hos kommentatorn. Mannen uppgav som orsak till sitt val av färdmedel att han led av flygrädsla. Tursamt nog kunde mannen ta tåg mellan sin bostad och arbetsplats.

Som vanligt efter resor har vi naturligtvis inte mötts efter den delvis gemensamma resan.
_ _ _

Även om flertalet av våra EU-politiker hellre flyger än tar tåg Sverige - Bruxelles/Strasbourg hoppas kommentatorn att de i framtiden ska utnyttja möjligheten att se de länder de reser genom och förstå människorna där.