F16 kan uppstå som flottilj

Försvasberedningens slutrapport föreslår att F16 återuppstår som en flygflottilj och blir en framtida bas för både stridsflyg och skolflyg.

Kommentarer

tycker kommentatorn

eftersom den f d flygflottiljen
dels har en viss beredskap att hantera flyg sedan nedläggningen;
dels ligger nära landets administrativa centrum.