Tomma affärer

Tomma lokaler är ingen ovanlig syn på köpcenter runt om i Sverige. Vi handlar allt mer på nätet och enligt handelns utredningsinstitut, HUI, kommer det troligtvis inte att behövas några nya butiksytor de närmsta 15 åren.

Kommentarer

även på Stockholms centralstation (källarvåningen) och busscentralen; platser där lokalhyran kan antas vara extra hög.
_ _ _

Butiker och företag som kan sälja per postorder (enbart eller som komplement till butik) kommer att klara framtiden bättre än traditionella butiker.
Kommentatorn har långsamt börjat postorderhandla i st f att ta tåget till större ort.