Nattåg till kontinenten (publicerat 31/3)

Regeringen vill förbättra människors möjligheter att resa med liten klimatpåverkan. Därför satsar regeringen 50 miljoner kronor under 2019 på nattåg till övriga Europa.

Se https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/03/nattag-till-kontinenten/

Kommentarer

Flera svenska resebyråer säljer tågresor i kontinentala Europa.
_ _ _

Befintliga svenska tåg (lok, vagnar, motorvagnståg) kan inte användas i kontinentala Europa (svenska tåg är bredare än tysk järnväg tillåter).
Anskaffning av nya tåg tar flera år, oavsett tågtyp.
Den traditionella vägen via Puttgarden och Rödby med tågfärja över Stora Bält är under 2019 oframkomlig p g a ban- & broarbeten för dubbelspår Vordingborg-Rødby.

Att till 2019 övertyga en kontinental tågoperatör att satsa på sovvagnstrafik via Jylland till Sverige är knappast gångbart. Inläggaren hoppas därför att pengarna används av regeringen eller svensk myndighet för att under 2019 förhandla med utländsk nattågsoperatör om trafik under 2020, främst på sträckor Sverige (Norge) <-> Hamburg.

Läs gärna mer, t ex på
https://www.grimsta.fro.se/node/65082 (med länkar till äldre notiser)

Också läsvärt:
https://www.postvagnen.com/sjk-forum/showthread.php/8323-G%C3%A5r-det-in...!

Liksom
ur nyhetsbrevet från Railway gazette
https://www.railwaygazette.com/news/news/europe/single-view/view/sweden-...
med tillhörande länkar

och (tillägg 2019-08-09)
Nattåg – var god dröj
https://www.aktuellhallbarhet.se/nattag-var-god-droj/