Mordet på Olof Palme

Inga-Britt Ahlenius[6] och andra har menat att det borde utredas om Stay-behind kunde ha varit inblandat i mordet på Olof Palme. Förre chefen för Säkerhetspolisens kontraspionage Olof Frånstedt skrev i del 2 av sin memoarbok "Spionjägaren" att han misstänkte att Grupp Barbro, som enligt Olof Frånstedt hade viss anknytning till Stay-behind, kunde ha varit inblandade i mordet.

Kommentarer

med efternamnet Sagnell dog sommaren 2000, hennes man Rune våren 2010. Båda var FRO-medlemmar till slutet; om de dessutom medverkade i "Stay behind" eller hatade Olof Palme sades aldrig när kommentatorn var närvarande.
Kommentatorn träffade paret i FRO-lokalen i Bagartorp en gång, Barbro föreföll då ganska åldrad medan Rune var piggare, men ingen av dem gav inryck att vara mördare eller anstiftare till något våldsamt.

Med tanke på den långa tid samt det stora antal åklagare och utredare som varit inblandade sedan mordet borde alla vägar att finna mördaren nu vara prövade.