Northern Wind

Northern Wind är den svenska arméövningen som genomförs i Norrbotten i mars 2019.
...
Totalt deltar cirka 10 000 personer i Northern Wind, av dessa kommer cirka 7 000 från våra prioriterade samarbetsnationer: Finland, Norge, USA och Storbritannien.

Se https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/northern-wind/

Kommentarer