Hur flyger du?

Efter två olyckor med Boeing 737 Max 8 är många oroliga över att flyga.
Flera länder och flygbolag har valt att stoppa flygplansmodellen – men American Airlines och andra flygbolag fortsätter att flyga med Boeing 737 Max 8

Kommentarer

flyg
är kommentatorns resprincip - hellre mark/sjötransport. Principen håller inte i alla väder: Inga marktransporter går till/från Amerika, dit sjöresor knappast heller finns, tar lång tid och blir dyra. Så livet har inneburit även några flygresor. Vid dem har respektive flygbolag valt plantyp, vilket i alla resor utom två gått enligt schemat (en resa 1964 Bromma - Bulltofta avbröts p g a lysande lampa som skulle varit släckt, en resa Nice - Stockholm 2009 ersattes av resa annan väg p g a strejk i Nice).
Helst åker kommentatorn tåg i Europa (Grekland, Spanien och Portugal skulle ta lång tid om aktuellt), T-bana i Stockholm och pendeltåg i länet.
Risker finns även vid marktransport: Kommentatorn gick i september 2018 in i en osedd glasvägg på Hamngatan i Stockholm under väntan på spårvagn.

Viktigt vore förstås vad en arbetsgivare skulle säga om onödig frånvaro p g a resväg (men kommentatorn reste med tåg + färja till/från England vid kommenderingen till London 1977.