Försvaret växer!

Första gången sedan 1970-talet
Sverige gör helt om i försvarspolitiken. För första gången på över 40 år ska försvaret växa. Det är samtliga åtta riksdagspartier överens om.
Arméns krigsorganisation kan bli dubbelt så stor: Från 15.000 till 30.000 soldater, fler Gripenplan ska behållas och antalet ubåtar ökar.

Förslaget, som tagits fram av Försvarsberedningen, läggs fram i maj inför riksdagens nästa stora försvarsbeslut 2020.

DN beskriver på
https://www.dn.se/nyheter/sverige/forsvaret-vaxer-for-forsta-gangen-seda...
_ _ _

Mer ur notistexten:
Detta är smått historiskt. Därmed kan den långa trenden av nedläggningar i försvaret brytas.

Nedläggningarna inleddes efter Berlinmurens fall 1989 och Sovjetunionens upplösning 1991. Därefter följde två årtionden av bred politisk enighet om att försvaret kunde skäras ned rejält.

Nu är det åter enighet över hela fältet – men med motsatta förtecken.

Inläggarens kommentar:
Det tråkiga är att stora mängder materiel skrotades under nedrustningen i st f att konserveras/förrådsställas för att senare kunna moderniseras och motsvara moderna krav.
Exempel: Rörlig kanonmateriel för kustförsvaret.

Kommentarer