Jag sörjer fortfarande

fROnytt
FRO har beslutat att sluta ge ur FROnytt som papperstidning. Nya tider och ändrade förhållanden har gjort beslutet nödvändigt. Behov och användning av informationskanaler förändras över tiden och FRO måste hänga med i utvecklingen. Vi kommer i stället att vara mer aktiva i digitala kanaler, i första hand denna webbplats. Informationen här kompletteras på förbundens webbplatser och i sociala media

Kommentarer