Vad är en mjölbagge?

Mjölbaggen tillhör familjen svartbaggar och kan ställa till med ganska mycket problem i ditt skafferi, även om de i sig inte är farliga. Baggarna har fyra steg i sin utvecklingscykel: ägg, larv, puppa och vuxen.

I vuxen storlek är de oftast svarta och mjölbaggen blir cirka fyra-fem millimeter lång. Det svenska namnet ”svartbaggar” säger en hel del om dessa skalbaggars utseende

Många av oss kallar allt som kryper i speceriskåpet ”mjölbaggar”, men det finns flera varianter.

I Sverige finns det fyra vanliga sorter: Stor mjöl bagge, svartbrun mjölbagge, rismjölbagge och kastanjebrun mjölbagge. Den vanligaste i våra hem är den svartbruna mjölbaggen som har funnits i Sverige sedan 1940-talet och sprids via spannmålshantering.

Kommentarer

Alla gäster i skafferiet är inte "baggar". För bara några år sedan öppnade jag skafferiet på morgonen och både musen och jag blev lika överraskade när lyset tändes. Vägen in i skafferiet är numera åtgärdad.