Nu räcker det

Vädret riskerar att ställa till det för trafikanter på flera håll i landet under lördagen. Ishalka, nederbörd och höga vattenflöden drabbar områden på flera håll i landet, och Trafikverket flaggar för risk för besvärligt väglag längs östkusten.

Kommentarer

Hög värme, stark kyla, kraftiga regn och enstaka stormar hör till de vädertyper vi i Sverige hittills sällan behövt möta men klagar över när de uppträder. Tillfällena har inneburit problem och obehag men sällan varit värre än förberedda människor kunnat överleva oskadda (det kan bli värre i framtiden). Stanna inomhus, tag på en extra tröja om det är kallt; välj en plats i skuggan om det känns varmt och fäll hotande träd om de vajar redan i vindstilla, så klarar du dig!