Envarsgripande eller olagligt frihetsberövande?

Två maskinförare grep en nattlig dieseltjuv. Tjuven slapp undan, i stället åtalades de två männen som fångat honom. Polispatrullen som så småningom hämtade tjuven uttryckte sitt gillande, men åklagaren valde att åtala maskinförarna.

2019-02-05 satt förarna i de anklagades bänk i Solna tingsrätt för huvudförhandling i ett mål om de två maskinförarna gjort sig skyldiga till olaga frihetsberövande. Dom faller 2019-02-12.

Fallet hittills, se
https://www.entreprenad.com/article/view/644935/maskinforare_infor_ratten
_ _ _

De åtalades berättelse, läs
https://www.entreprenad.com/article/view/644933/de_atalades_egen_berattelse

Kommentarer

Bl.a

- den som griper måste tydligt se personen utföra dådet
- efter dådet måste personen vara synlig (utan minsta undantag) tills gripandet sker
- det misstänkta brottet måste KUNNA ge fängelse i minst 6 månader
- mer våld än nöden kräver får inte användas