Northern Wind

Northern Wind är den svenska arméövningen som genomförs i Norrbotten i mars 2019. Under Northern Wind övas nationellt försvar och övningen ger Sverige en ökad förmåga att lösa stridsuppgifter i brigads ram med underställda utländska förband.

Se https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/northern-wind/

Kommentarer