Mobilnätstörningar efter Alfrida

Teleoperatörerna har visst ansvar att gardera sig mot strömavbrott, men är ytterst beroende av att elnätet fungerar. Telia, Tele2 och Tre uppger störningar i mobilnäten i olika utsträckning. I Stockholm, Norrtälje, Uppsala, trakterna kring Gävle och i viss mån på Gotland – områden som drabbats av elavbrott – påverkas mobilnäten.

Läs mer på
https://www.dn.se/nyheter/sverige/storningar-i-mobilnatet-efter-alfrida/
_ _ _

PTS bestämmer vilken reservkraft operatörerna måste ha i händelse av strömavbrott. I dagsläget gäller övergångsregler och föreskrifterna börjar gälla först i juni 2020. Därefter måste operatörerna i tätort – platser med 8.000 tusen invånare eller fler – kunna garantera minst en timmes reservdrift. Utanför tätort gäller minst fyra timmars reservkraft.

Kommentarer