Facktoppar reser dyrt - mörkar alla kostnader

Som vanligt då?

Kommentarer

Spriten

Under sina år i industrin hade kommentatorn obetydliga fackliga uppdrag under ett fåtal kortare perioder. Vid kurser med övernattning oroades han av överdriven spritkonsumtion t o m under pågående lektioner och föredrag. Visserligen var spriten medförd och betald av de drickande, men hur syftet med aktuella (och i grunden seriösa) verksamheter uppnåddes kändes osäkert. Övriga (icke drickande) deltagare tycktes betrakta vanorna som normala.

Erfarenheterna föredrogs i efterhand för kommentatorns pappa, som hade liknande minnen från sin arbetsplats och reagerat på liknande sätt.