Dyrare resa kollektivt - dyraste enkelbiljetten i Stockholm

Det har blivit dyrare att åka kollektivt, mest stiger enkelbiljetter, stor skillnad mellan länen. Biljettaxorna speglar olika regionala prissättningsstrategier och varierar mellan länen. Varje regional kollektivtrafikmyndighet bestämmer sina biljettpriser.

Läs mer på
http://rt-forum.se/nyheter/allt-dyrare-resa-kollektivt/
_ _ _

En enkelbiljett var 2016 dyrast i Stockholm, där den kostade 36 kr, och billigast på Gotland, (20 kr). Snittpriset för en enkelbiljett var 27 kr. Biljetter som handlas med reskassa var i snitt 4,50 kr billigare än traditionella enkelbiljetter.

Kommentarer

Dvs inom 75 minuter, i alla zoner, och även till Gnesta och Bålsta (dessa två är utanför Stockholms län).

Påbörjad "del av resa" får slutföras (om den påbörjats inom 75 minuter), utan extra kostnad, även om denna del inte har avslutats när det gått 75 minuter sedan den första delen av resan påbörjades.

Dvs det är bra om en lång bussresa (utan byte) är den sista delen av resan.

att han genom att INTE ersätta sin 1968 krockade bil med en ny (begagnad) utan utnyttja allmänna kommunikationer betydligt har minskat sina löpande utgifter (dock hyrt bil eller åkt taxi vid särskilda behov).
I resebesparingarna ingick även att bosätta sig nära (gångavstånd) arbetsplatsen, inte alltid en möjlig åtgärd för en familjemedlem i storstaden.

Sparade pengar har i huvudsak använts för intressanta resor.