Försvaret sprider ut sina staber

Försvarsmakten vill organisera om sin ledning för att försvarsgrenarna – armé, flyg och marin – ska "fungera under angrepp". Enligt ett internt förslag flyttar ledningsstaberna ut från högkvarteret i Stockholm, skriver Svenska Dagbladet. Marinstaben hamnar på Musköbasen söder om Stockholm. Flygstaben utlokaliseras till Uppsala. Arméstaben placeras antingen på Livgardet i Kungsängen eller i Enköping. http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/forsvaret-sprider-ut-sina-staber

Kommentarer

sedan försvarsgrensstaberna 1994 koncentrerades med Försvarsstaben (nämndes i https://www.grimsta.fro.se/node/59345) sitter försvarsledningen som "alla ägg i en korg"; praktiskt i fred men olyckligt i krig. Helst skulle Försvarsledningen spridas ut över Bergslagen om skyddade grupperingar snabbt kan åstadkommas där.
En poäng med förslaget är att med rimliga avstånd från nuvarande stabsplats behöver inte hela familjer byta arbets-, skol- och bostadsort.

Kommentatorn såg nyligen att Försvarsmakten vill ha pengar för utbyggnad av telefoniförbindelser. Kanske kommer snart den gamla hemvärnsregeln till heders igen att samband ska baseras på trådförbindelser - radio i reserv - inom hela Försvarsmakten. Kortvågskunniga, smörj nycklarna!