Amatörradio

Notiser om amatörradio

Regler för repeaterstyrning från och med första januari i år

– Därför togs frågan upp igen på mötet i Wien. Där beslutade man om att gå tillbaka till det som var innan d.v.s. till att uppmuntra användning av subtoner. Beslutet innebar också att att nya repeatrar från och med första januari 2015 skall ha subtonsöppning.

Se http://www.ssa.se/ladda-ned-regler-for-repeaterstyrning-fran-och-med-for...

SSA: Ingen poströstning i år – valberedningens förslag gäller

Enligt stadgarnas § 13 skall poströstning hållas om andra kandidatförslag än valberedningens har inkommit till valberedningen senast 1 januari. I annat fall inställs poströstningen. Per 1 januari hade ej andra förslag inkommit, varför poströstningen inställs. Valberedningens förslag till styrelse för år 2015 gäller sålunda. http://www.ssa.se/ingen-postrostning-i-ar-valberedningens-forslag-galler/

Sidor

Subscribe to RSS - Amatörradio